Skip to content

“L’Espai 36 ha tengut més de 22.000 usuaris en un any”

[pullquote] Mateu Puigròs és un batle incombustible. Des del 1999 presideix equips de govern multicolor a Sant Llorenç i ara ja cavalca el seu cinquè mandat com a primer edil. Energia pura i diligència en la gestió caracteritzen aquest vell roquer de la politica llorencina.
[/pullquote]Antoni Riera

Som a la meitat de mandat. Quines fites heu assolit fins ara?
Sobretot la reforma integral de la depuradora de sa Coma. I després la reforma també integral de totes les estacions de bombeig de la zona costanera. Això havia quedat obsolet, perquè aquestes inversions s’han de fer a compte del cànon de l’aigua. Si el cànon no basta, ho ha de sufragar la Conselleria. L’Ajuntament ha bestret 4,2 milions d’euros, que nosaltres recuperarem en deu anys. Les estacions de bombeig, si no superen els 90.000 les recuperam en un any. Si no és així, també es paguen en deu anys. Això era el nostre projecte estrella. Es la base perquè després tot pugui funcionar bé. La xarxa d’aigua regenerada ens permet regar totes les zones verdes públiques de la zona costanera amb aigua depurada en unes condicions molt acceptables.

Altres projectes?
Hem adaptat la piscina municipal de Sant Llorenç a la normativa actual. Ara som també a la primera vase de la millor del camp de futbol de Cala Millor, que inclou vestidors i camp de futbet. Quedarà fer el camp gros.

No anomenes l’Espai 36.
Sí, i tant. En l’àmbit de la cultura teníem aquest projecte que a la fi hem aconseguit consolidar. Vista la funcionalitat de l’espai, és dels projectes dels quals ens sentim més satisfets. En un any l’Espai 36 ha tengut 22.000 usuaris. Esqueix Teatre, banda de música, Apima, coral i altres col·lectius i persones n’han fet un ús òptim, de fet, molts no caben en el calendari.

Com es compagina això amb Sa Màniga?
Allà hi feim espectacles dedicats a un públic més heterogeni i d’un àmbit més ampli, com els espectacles del plan Plan Platea, que és de les poques coses bones que ens arriben de Madrid.

I a Son Carrió, que hi heu fet?
A Son Carrió tenim el centre de dia ple… Ara estam amb l’adaptació del local de gent gran de Son Carrió a la nova normativa.

Quins projectes us queden pendents?
Tenim en redacció el projecte d’execució d’una instal·lació esportiva multifuncional (a l’estil de la de Son Carrió) a sa Coma, i també la reforma delsvestidors del poliesportiu de Son Carrió. A Sant Llorenç hem d’acabar la reforma de les instal·lacions esportives desfasades.

La font de riquesa principal del terme és el turisme. La planta hotelera pot créixer mès?
En els darrers deu anys hem baixat 1.000 places turístiques hoteleres entre Cala Bona i s’Illot. De lloguer vacacional, oficialment, en tenim 1.600, unes 320 cases. s’han fet reformes importants augmentant la categoria dels hotels. Però és molt difícil que qualcú pugui fer un hotel nou… queden dos o tres solars disponibles, però haurien de trobar qualcú que els vengués les places.

Què pot fer l’Ajuntament, si és que ho vol fer, per ajudar la indústria turística?
Nosaltres intentam agilitzar els tràmits burocràtics o administratius de les llicències d’obres. La pretensió és que no els expedients no hagin de passar dos anys dins l’Ajuntament, sinó que en tres o quatre mesos tenguin la llicència, i que tot d’una en tancar la temporada puguin començar les obres.

GISCA, el teu partit, no ha perdut l’essència, després de tants d’anys de ser tu el batle?
És evident que quan començàrem el nostre àmbit d’actuació era molt més localista i identitari, per unes circumstàncies històriques que varen justificar la creació d’aquest grup independent. Ara bé, d’aleshores ençà, com s’ha pogut veure, l’actuació política no s’ha centrat exclusivament en Son Carrió, i en la candidatura hem integrat gent de Son Carrió, de Sant Llorenç i de sa Coma, perquè governam per a tot el municipi.

El secret del vostre èxit és haver aglutinat tots els partits deixant sempre de banda el PP?
És un fet que sempre ens hem alineat cap als partits d’esquerres des del principi. El que ens ha ajudat més és que no tenim majoria absoluta, això ha fet que a nivell de funcionament intern dels diferents grups polítics haguem hagut de practicar la política del consens. La majoria absoluta t’ho fa oblidar. Part de l’actuació ve motivada per això.

Quin és el futur de Mateu Puigròs i de GISCA?
Ara som a meitat de legislatura i no ens podem despistar. Hem de mantenir la cohesió dels grups que formen part de l’equip de govern i fixar-nos en els nostres objectius immediats. De tota la resta, se n’ha de parlar, però en arribar el moment.

Alícia Duran, delegada de festes: “A la cursa nocturna hi participen més de 3.000 persones vengudes d’arreu de Mallorca”

Què destacaries del programa de festes d’enguany? Com sempre destacam la fira, dedicada a la dieta mediterrània i amb la participació de vuit restaurants i el concert final de Marino&Marini. Però també la 24a edició de la cursa popular nocturna. Ja n’hem venut 1.500 camisetes. Hi participen més de 3.000 persones d’arreu de Mallorca. També estam contents de la nit de rock català, enguany amb la participació d’Oques. I dia 11, amb la festa de la Cervesa, tornarem a tenir swing, per als més balladors.

Back To Top
Search