skip to Main Content

L’estimació bruta del padró de Manacor és de 50.654 habitants

Es tracta d’una xifra que està pendent de la revisió i confirmació de l’empadronament de 2.992 ciutadans estrangers.
En data de 29 d’agost de 2023, l’estimació bruta del padró a Manacor era de 50.654 habitants. Només vuit mesos abans, dia 31 de desembre, la xifra era de 49.317 habitants. Això vol dir que l’increment poblacional dels darrers tres trimestres ha estat de 1.337 persones. Un ritme de creixement inusitat. La dada que va sortir publicada a l’INE (Institut Nacional d’Estadística) dia 1 de gener de 2023 era de 46.395. Com s’explica, idò, la diferència entre ambdues fonts? Segons expliquen des del departament de Padró de l’Ajuntament de Manacor, hi ha un total de 2.992 persones que estan pendents de confirmar el seu empadronament a Manacor. Són, aquests gairebé 3.000 casos, ciutadans estrangers que cal certificar que mantenen la seva residència al nostre municipi.
La normativa vigent classifica aquests ciutadans estrangers en dos tipus. D’una banda els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent (ENSARP), que han de renovar cada dos anys el seu empadronament. I de l’altra, els NO ENSARP, que són els ciutadans comunitaris o els no comunitaris amb autorització de residència permanent, que han de renovar el seu empadronament cada cinc anys. Els ENSARP pendents de renovació ara mateix són 870. I els NO ENSARP en la mateixa situació són 2.122 persones.
Habitualment, la diferència entre les dades del padró municipal i les de l’INE sol ser d’una mica menys d’un miler de persones. Ara, però, aquesta xifra ha augmentat a causa de la saturació de feina al departament, que ha hagut de sostenir dues convocatòries electorals dins el mateix any. S’espera que pròximament molts d’aquests casos pendents de renovació es podran resoldre i es podrà afinar molt més la xifra  de padró, que molt probablement seria una mica inferior a l’actual de 50.654 habitants, però igualment molt pròxima als 50.000, que són els que provocarien a l’Ajuntament de Manacor els canvis administratius de què parlàvem en l’edició passada.
Segons expliquen fonts del padró municipal, tots els ciutadans amb nacionalitat espanyola  estan obligats a empadronar-se al municipi on resideixen la major part de l’any, és a dir, com a mínim 185 dels 365 de l’any. També han d’empadronar-s’hi els ciutadans d’altres nacionalitats, atès que el padró, expliquen, “suposa la carta de presentació de la persona i a més garanteix drets com l’accés a la targeta sanitària o l’escolarització dels infants, entre d’altres”.
En qualsevol cas, perquè es produeixin aquests canvis, Manacor hauria d’haver arribat als 50.000 habitants a l’estadística publicada per l’INE dia 1 de gener de 2026. Afirmen des de padró  que potser “és una mica agosarat afirmar que hi arribarem” però també admeten que si es manté el ritme de creixement actual “el més probable és que hi arribem”. En qualsevol cas, rebutgen que des de padró s’hagi intentat frenar de qualque manera aquesta arribada als 50.000 habitants, perquè, diuen, “no es poden posar porteries al cel. La mobilitat hi és i Manacor viu les conseqüències de ser un municipi receptor”. En definitiva, recalquen que “el padró ha de reflectir la situació real del municipi, amb independència de la situació jurídica dels ciutadans empadronats”.
Back To Top
Search