skip to Main Content

“L’evolució de la nostra filla és molt favorable perquè el servei és molt constant”

[pullquote] Rosa María Zamudio i Joan Bauçà estan en procés d’adopció de P. (de qui protegim la identitat real), una nina amb problemes de conducta i per a l’adquisició del llenguatge i que gaudeix des de fa dos anys del Servei d’Atenció Primerenca d’Aproscom
[/pullquote]

Des de quan P. participa dels beneficis del Servei d’Atenció Primerenca d’Aproscom i com hi arribàreu?
El servei es rep des del 2015 fins ara de manera ininterrompuda. Tanmateix, cal destacar que nosaltres començàrem sent família d’acollida de P. fins l’any passat, que passàrem a ser família en situació de preadocpció. Qui decideix els serveis i atencions que ha de rebre P. és l’IMAS, que és qui encara ara en té la custòdia.

Què li passa a P.? Per què ha hagut de menester acudir a aquest servei?
P. és filla de mare consumidora de tòxics. Això genera problemes de conducta i també un endarreriment en el llenguatge. P. no podia parlar, al principi li costava molt. I va ser per això que la varen derivar a Aproscom.

En què consisteix aquest servei? Hi ha un diagnòstic? O també una teràpia?
Primer es fa una recopilació d’informació sobre el menor i sobre la problemàtica que presenta. A partir d’aquí s’estableix el servei que rebrà. En aquest cas, P. ha rebut el suport per a l’adquisició del llenguatge, a través d’un seguiment a domicili setmanal per part d’una psicopedagoga. També rep consulta amb una certa regularitat per part d’una logopeda.

Com és la relació de P. amb l’escola ordinària? Hi acudeix?
Sí. Entre tots els organismes que en fan seguiment (Aproscom, Atenció primària, servei mèdic de Son Llàtzer) elaboren un informe que s’envia a l’escola i en el qual es determina que és apta per ser escolaritzada. En definitiva, es fa una síntesi de la problemàtica i s’envia a l’escola. De fet, l’escola, escolarització i Aproscom estan permanentment en contacte per fer-ne el seguiment.

Estau contents del servei?
Sí, n’estam contents.

I heu conegut millorança d’ençà que P. és tractada?
Sí. L’evolució és molt favorable, perquè el servei és molt constant. Sempre es fa en l’entorn familiar. La forma de treball setmanal fa que se’n vegin els fruits. El servei treballa per objectius en períodes quadrimestrals i cada setmana s’estableixen tasques amb la família per anar donant suport a l’evolució.

Quin paper hi té la família en aquest seguiment?
Hi ha una interacció entre el servei i la família. Precisament el fet que l’atenció sigui a domicili fa que es pugui observar el comportament de l’infant, com juga, com es relaciona. El que fan és observar i intervenir en el joc i en les activitats de l’infant, per valorar-ne el progrés. Fins i tot, el servei va més enllà de la casa, i ahir, per exemple, anàrem al supermercat.

Back To Top
Search