Skip to content

“L’experimenta és una manera de veure la ciència en la vida de cada dia”

Catalina Salvà (1963, Felanitx) i Pilar Llul (1973, Manacor) són professores de Biologia i Geologia i de Física i Quimica respectivament a l’IES Manacor . Des dels seus departaments organitzen la fira Experimenta. En parlam amb elles.

D’on sorgeix la idea de l’Experimenta?
Pilar Llull: La idea va sorgir quan estàvem a Na Camel·la, en el curs 2006 – 2007. Abans s’havia fet una Fira de la Ciència que organitzava el govern balear i sempre hi anàvem de visitant. Quan es va deixar de fer, vàrem pensar de fer-la nosaltres, a escala més local. Vàrem començar una cosa molt petita, només des del departament de Física i Química i poc després s’hi va incorporar el departament de Biologia i Geologia i a poc a poc s’ha anat obrint i s’han incorporat altres departaments com el de Matemàtiques o el d’Orientació.

En què consisteix?
Catalina Salvà: Cada departament cerca unes pràctiques atractives i espectaculars, per motivar els alumnes i la gent en general sobre la part científica. Fan una ruta científica i ells mateixos proven els experiments.

La gent que ve pot experimentar idò?
PL: Sí. Els nostres alumnes expliquen la pràctica i la fan i intentam que hi hagi pràctiques interactives i participatives, que no siguin només visuals perquè els coneixements que tocam s’integren molt millor. L’experimenta és una manera de veure la ciència en la vida de cada dia, tocar-la i completar-la, sempre des d’un punt de vista molt rigorós.
CS: És una fira que ens dóna molta feina però també és un gran al·licient perquè té molt bona rebuda entre els alumnes.

Hi participen alumnes de totes les edats?
CS: A partir de primer d’ESO, tothom que vulgui. Sí que és vera que els de segon de Batxillerat no solen participar perquè no s’ho poden permetre.
PL: Hi participa la immensa majoria de l’alumnat, una vuitantena de cada nivell.

Com finançau la fira?
CS: L’Apima sempre ens ajuda i utilitzam una partida del pressupost dels diferents departaments.

Ens podeu dir alguns experiments que es podran veure enguany?
PL: Sí, per exemple enguany comprovarem que les bimbolles no sempre són rodones o també aplicarem l’ús de politges reductores de pes, entre altres experiments.
CS: Per la part de Biologia, proposam una investigació forense del tipus CSI, per esbrinar la mort d’un professor al centre.

Back To Top
Search