skip to Main Content

Un llibre que servi la memòria de Macià Manera

Divendres tendrà lloc al Cafè Can Lliro, a partir de les 21h, la presentació del llibre “Macià Manera 1962-2017. Seguirem somniant”, editat per Lleonard Muntaner. Es tracta d’un llibre que recorda la figura d’aquest mític lluitador per la llibertat del poble català, i que ha mort tot just enguany.

L’acte, que serà conduït pel professor i periodista Antoni Riera, comptarà amb la participació de les cinc autores del volum: Magdalena Aguiló, Apol·lònia Miralles, Joana Maria Sampol, Margalida Sampol i Mercè Ventura.

Reproduïm aquí un petit fragment del pròleg del llibre: “Un 21 de juliol de 1989, a la tranquil·la vila de Mon­tuïri succeí una estrafolària detenció d’un jove pica­pe­drer anomenat Macià Manera. A con­ti­nuació, vin­gueren les tortures, les presons, l’ample mo­viment de solidaritat i el retorn després de tres anys de privació de lli­ber­tat. Ara, quan han passat prop de trenta anys d’aquella absurda detenció, la mort injusta i sobtada de l’amic Macià ens ha menat a voler recuperar la seva història. Una biografia humana i política que cal servar dins la memòria col·lectiva perquè la història dels pobles també s’escriu gràcies a personatges discrets —gairebé anònims— que aporten vessants que la «Història» en majúscules molt probablement oblida.

L’esperit d’aquest llibre és a mig camí entre els records personals i la memòria política, entre l’evocació propera de l’amic i el repàs d’uns esdeveniments que ara ja dispo­sen de la perspectiva necessària per poder ser revisats. Des d’a­questa proximitat marcada per l’amistat, es tracta d’evocar la seva noblesa d’esperit i de situar-ne la memòria en el paratge dels qui han estimat de debò aquesta terra”.

Back To Top
Search