Skip to content

“L’objectiu és articular serveis i sistemes d’ajuda perquè la nostra salut mental sigui la millor possible”

Guillem Febrer és el president de la Federació de Salut Mental de Mallorca i gerent de l’Estel de Llevant, entitat que es dedica des de l’any 1996 a treballar amb i per les persones amb trastorn de salut mental i els seus familiars. Parlam amb ell sobre la sensibilització social, sobre la incidència de casos en població jove i sobre els recursos que tenen a l’abast.

Trobau que s’han de visibilitzar els problemes de salut mental?
Sobretot crec que l’important és canviar la mirada respecte de la salut mental. Perquè, curiosament, identificam salut mental amb malaltia mental. I hem d’entendre que tots tenim la nostra salut mental i és la que és: un moment donat pot estar més bé i un altre moment pot patir per qualque cosa. L’objectiu ha de ser articular, entre tots, serveis i sistemes d’ajuda perquè aquesta salut mental que tenim tots sigui la millor possible. No pens que s’hagi de visibilitzat tant com sensibilitzar de la importància d’aquesta salut mental.

Hi ha hagut canvis de percepció social, respecte dels problemes de salut mental?
Sí, jo crec que aquests darrers deu anys s’ha evolucionat molt amb el sentit que hi ha molta més consciència social de la importància de cuidar la salut mental. Sobretot la pandèmia, que ha tengut molts d’aspectes nefastos, si ha tengut una conseqüència positiva és que ens ha ajudat a ser conscients d’aquesta importància i dels diversos factors que hi poden afectar. I també se’n xerra molt més. I, individualment, molta gent també s’ha animat a tractar aquesta part de la seva salut i a compartir les seves experiències.

Creis que, institucionalment, s’està fent tot el que es podria fer respecte d’aquest tema?
Crec que tot el que se faci serà bo. Pens que hi ha hagut una evolució favorable en els darrers anys, però que hem d’entendre que, si les institucions i les entitats del tercer sector no treballam conjuntament, difícilment arribarem a totes les persones que ho necessitin. Podem i hem d’avançar molt més. Les administracions han d’invertir més recursos i s’ha de fer el canvi de paradigma d’entendre la salut com un fet global, de cos i ment.

Darrerament hi ha més incidència de casos en població jove?
Sense dubte. Les consultes de joves han augmentat entorn d’un 40%. I tot el que són autolesions i intents de suïcidi han augmentat bastant.

I quins recursos els oferiu des d’Estel de Llevant?
Tenim un programa de sensibilització en marxa de fa anys, fins i tot abans de la pandèmia, que se diu “What’s up! Com vas de salut mental?”, sobretot per a joves de 3r i 4t d’ESO. I el que se fa amb aquest programa és incorporar temes de salut mental dins el desenvolupament curricular de diverses assignatures. Per exemple, a l’assignatura de Matemàtiques, a l’hora de fer gràfiques, en lloc de fer-les d’augment de temperatura, se fan gràfiques relacionades amb temes de salut mental. O en el temari de Ciències s’hi incorporen temes relacionar, per sensibilitzar i crear debat.

Back To Top
Search