Skip to content

L’obra escultòrica de Miquel Vadell i Pastor al terme de Manacor (IV)

La Capella de la Caritat, Sant Josep, Son Negre i Son Fortesa.

Continuant amb les aportacions d’Andreu Veny a les Jornades d’Estudis Locals, cal recordar que al segle XIX s’estableixen les Germanes de la Caritat a Manacor. L’escultor Vadell rebrà encàrrecs d’elles a principis del segle XX. D’aquesta manera, hi trobem la talla de sant Vicenç de Paül, la talla de sant Josep, el sagrari, el sant Crist i l’altar. També hi hagué una santa Teresa d’Àvila que actualment es troba a Felanitx, i cal lamentar la pèrdua del sant Fructuós jacent. Ara bé, el que tampoc s’ha localitzat és una casulla vermella que van brodar en or i seda les mateixes monges, segons dibuix de Vadell, de gust modernista, i que fou beneïda el 1910. Queda clar que Vadell no va brodar la casulla, simplement en va fer el dibuix.
L’actual església de Sant Josep data del 1946 i en ella hi ha els orígens de la parròquia de Sant Pau. En aquest temple hi trobem les pintures del presbiteri, de Miquel Vadell. Les pintures de damunt l’absis cobreixen tot l’arc triomfal, ocupant tota l’amplada de la nau: a la part esquerra hi veiem el papa Pius IX durant el Concili Vaticà I celebrat el 1870, instituint el patriarca sant Josep, patró de l’Església Universal. Al centre hi trobem la basílica de Sant Pere del Vaticà, mentre que a la part dreta hi trobem representades les cinc races del món, indicant la universalitat d’aquest patronatge. Sobre cada porta hi ha una inscripció: a la de la part de l’epístola diu «Anno MCML dedic cloverunt», mentre que a la part de l’evangeli diu «Dibo Joseph Isidorus Abellanet Petrus Riche».
És a dir, ens aporta la informació de l’any que fou pintat, el 1950, i de dues persones que ajudaren a pagar les despeses de construcció del temple, ambdues propietàries de negocis dins la demarcació parroquial que tenia aquesta església. Segons Mn. Joan Perelló Sansó, que recorda l’artista Vadell amb barba i molt envellit, paleta a les mans, cal esmentar Isidor Abellanet, de procedència catalana, que era el propietari d’una matança, jugador de futbol i fill del primer president del Manacor, mentre que Pere Riche era el propietari de les perles.
El Sagrat Cor de Son Negre, segons el testimoni oral de Mn. Josep Caldentey, rector de Porto Cristo, permet documentar un Sagrat Cor de pedra localitzat a la plaça d’aquest llogaret de Manacor. Aquest monument fou aixecat el 1939 i porta les inscripcions de «Año de la victoria», «2 de julio» i «por siglos de siglos».
Pel que fa a son Fortesa Vell, gràcies a una fotografia publicada a la llista incompleta del Diccionario Biográfico de Manacor, de Joaquín Fuster Valls, s’ha localitzat obra de Vadell en aquesta emblemàtica possessió manacorina. Cal agrair la disponibilitat dels seus propietaris per deixar-nos documentar-la. Tota l’obra que hi trobem era propietat del seu parent sacerdot, Mn. Pedro Sureda, que la tenia a la seva casa de Manacor: la Mare de Déu del Roser, molt treballada i de petites dimensions. Porta el nen Jesús amb la mà esquerra i un rosari amb la dreta. També una pintura del Sagrat Cor on hi apareixen dos àngels, un per costat: l’un li sosté el mantell vermell i l’altre porta unes flors, a més de les taules de santa Cecília i santa Bàrbara. Les taules de sant Pere i sant Pere mostren un Pere que es reconeix per la barba i la calvície, mentre que sant Pau s’ha d’identificar pel fet que sol ser recurrent posar-lo en simetria amb sant Pere.
Una pintura de sant Simó Apòstol tampoc està signada, però pels seus trets, si la comparem amb altres obres de Vadell, és de fàcil atribució. Simó Apòstol, tant iconogràficament com per tradició, està molt lligat a sant Judes Tadeu. Els joves d’Acció Catòlica, en agraïment a la tasca feta com a consiliari d’aquest moviment a Mn. Pere Sureda, en la festa de Pasqua de 1942 li feren entrega d’unes vases on és identificable el daurat i la policromia de Vadell. En el convent dels Franciscans d’Artà i en el convent de les Franciscanes de Pina, en trobem uns de similars.

Back To Top
Search