Skip to content

“L’olivera s’adapta bé a qualsevol terreny, tothom pot fer oli per la família i molts arriben a professionalitzar-se”

Miquel Serra és tècnic de camp d’APAEMA i des de l’entitat que es dedica a promoure els cultius ecològics han assessorat diverses plantacions d’oliveres. Parlam amb ell del que es necessita per fer oli.

Existeix un ‘boom’ a l’entorn de les plantacions d’oliveres i l’elaboració d’oli?
L’autèntica febre per sembrar oliveres va ser fa deu o quinze anys. Ara se’n continuen sembrant, hi ha noves plantacions. Però la majoria de noves quarterades d’oliveres són de caràcter familiar i moltes estan destinades a fer oli per autoconsum. Fa una dècada sí que varen aparèixer grans plantacions i noves tafones. Podríem dir que actualment es continuen sembrant oliveres, tot i que ara se sembren més garrovers.

Quantes oliveres fan falta per fer oli per una família?
Amb un bocí de terra petit on hi cabin entre 30 i 40 oliveres, ja n’hi ha a bastament per fer oli per tota una casa i per quedar bé amb els amics i la família.

Són arbres delicats?
Gens. Les oliveres solen donar pocs problemes i tenen certes avantatges. Als vivers són arbres relativament barats, per sembrar-les no necessiten cap estructura, a diferència de la vinya. I són arbres agraïts que s’adapten bé tant al cultiu en secà com en regadiu.

Què és allò més preocupant que li pot passar a una olivera?
S’ha de controlar la presència de mosca de l’oliva i de l’ull de gall, que és un fong que fa que l’arbre quedi pelat. Però són malalties que es poden assumir i controlar fàcilment des de l’agricultura ecològica. En sembrar els arbres també és important establir una pauta de reg i de fertilització. Des d’APAEMA ajudam i assessoram els nostres socis si tenen dubtes amb aquestes questions.

Existeixen terrenys més indicats que altres per fer oliva?
A Mallorca absolutament tots els terrenys són aptes. És cert que és un arbre que vol estar ventilat i que necessita molt de sol. però a part d’això no necessita un subsòl determinat. A més, el fet que l’olivera sigui un cultiu que no dona problemes en secà i que no depèn del reg fa que sigui un arbre apte per a moltes finques que no compten amb possibilitat de regar.

Les oliveres podrien substituir els camps d’ametllers arrassats per la xylella?
Ara se sembren més garrovers que oliveres. I és que l’olivera i l’ametller són cultius diferenciats damunt la terra i també en el mercat. No és el mateix cuidar set quarterades d’ametller, que pràcticament ho pot fer una sola persona, que cuidar set quarterades d’olivera. La feina és multiplica. I vendre tres tones d’ametlla tampoc és el mateix que vendre tres tones d’oliva. L’ametlla es pot vendre tal com la collim de l’arbre i per vendre l’oliva, abans s’ha de transformar en oli, envasar i distribuir. En definitiva, allà on hi havia camps d’ametllers es pot destinar una petita part de la terra a l’olivera. Però no crec que vegem grans noves plantacions per fer oliva.

Quin és el perfil dels productors d’oli eco de la comarca?
La majoria són pagesos que tenen una explotació diversificada. Però també hi ha productors relativament grans que han impulsat noves tafones.

Back To Top
Search