skip to Main Content

L’STEI demana mesures de planificació per a Manacor a la Conselleria d’Educació

Les darreres dades que ha facilitat el Servei d’Escolarització de les Illes Balears han posat de manifest l’augment de les sol·licituds d’escolarització tardana. Així doncs, s’ha trencat la tendència a la baixa que s’havia donat des de l’any 2013 a causa de la crisi.

Aquest augment de demandes s’ha concentrat sobretot en les etapes d’educació infantil i primària. Segons l’STEI, “en el cas de Manacor, el percentatge d’escolaritzacions tardanes arriba a un 13,5% del total, a diferència del de Palma que és del 41%”. D’aquesta manera, el sindicat assegura que la situació viscuda durant les darreres setmanes és el resultat d’una planificació que no ha tengut en compte la veu de la gent implicada.

D’altra banda, l’STEI valora de manera molt positiva l’acord del Consell Escolar Municipal de Manacor a l’hora de distribuir de manera equitativa els alumnes amb necessitats educatives entre tots els centres escolars, públics i concertats. En aquest sentit, entenen aquesta decisió “com una primera passa a l’hora de posar fi a l’existència d’algunes escoles gueto, que compten amb un nombre molt elevat d’alumnat immigrat”.

En aquest comunicat, l’STEI també demana a la Conselleria d’Educació, concretament als responsables de la Direcció General de Planificació i Centres, “que s’avancin als problemes que podria suposar un repunt important d’alumnat nouvingut al llarg dels propers anys i planifiquin, amb el rigor i les anàlisis tècniques pertinents, la construcció de nous equipaments a la nostra ciutat i la millora de les infraestructures dels centres que actualment estan en funcionament”.

Back To Top
Search