Skip to content

“L’ús prioritari de l’actual Via verda ha de ser ferroviari

Quina valoració feis de la via verda en aquests dos primers anys de legislatura?
En feim una valoració neutra. És evident que és una infraestructura que funiona i que ha tengut un efecte interessant de dinamització de la comarca. Ara bé, sempre hem estat molt crítics amb la manera com es va gestar aquest projecte. S’havia fet una inversió per a una nova línia i els costos invertits e una línia ferroviària han donat com a resulttat una via verda que deu ser de les més cares d’Europa. Mentre no puguem recuperar el projecte del tren de llevant, ja va bé que ho tenguem com a via verda.

Teniu dades del nombre d’usuaris i del seu perfil?
No en tenim dades ni n’hem fet cap estudi. Ens movem per les percepcions que ens arriben dels ajuntaments i també pels indicadors laterals que ens vénen del manteniment que hi feim i de les incidències que se’ns notifiquen.

Quina despesa implica per a SFM el manteniment de la via verda? Quines actuacions s’hi fan anualment?
Ens costa uns 250.000 anuals. Es tracta d’una despesa vinculada al manteniment de la jardineria i de les infraestructures com ara bancs i altres elements. Pel que fa a les estacions, hem obert concessions per fer algun tipus d’activitat en algunes, i en d’altres hem establert convenis amb els ajuntaments perquè les puguin emprar com a espais propis. Tot això genera un petit ingrès que ens ajuda a compensar la inversió més forta ,que és la del manteniment de jardineria.

Aquestes concessions i cessions de les estacions deuen estar vinculades a un retorn immediat en el cas que es recuperi l’ús ferroviari de la via.
Sí, sí. En totes hi ha una clàusuar que estableix que les estacions tornaran a Serveis Ferroviaris si es restableix l’ús ferroviari de l’espai, sense cap cost addicional.

La via verda implica la renúncia definitiva al tren de Llevant? La implementació del tren de Llevant implicaria la supressió de la Via verda? O són compatibles ambdues infraestructures?
No, per part nostra no. L’ús prioritari ha de ser el ferroviari. Tenim en marxa l’elaboració del pla director de mobilitat. Si mantenguéssim una via verda paral·lela a la via ferroviària hi hauria un increment de les expropiacions, i això no convé. Sí que està en estudi la desviació de l’itinerari cap a zones turístiques com Cala Millor, per augmentar la demanda. Això deixaria determinats trossos alliberats, que es podrien mantenir com a via verda. D’altra banda, al costat del tren hi ha uns espais de domini ferroviari que tal vegada podrien ser adaptats per a via verda, però això no és fàcil a totes les zones. En qualsevol cas, la via verda actual no ha de suposar un entrebanc per a la recuperació del tren.

Quines condicions s’haurien de donar perquè puguem tornar a posar en marxa el tren de Llevant?
Bàsicament és un tema econòmic. És bàsic que el govern central recuperi els 300 milions d’euros del conveni ferroviari. Nosaltres hem fet una aposta forta per a l’electrificació, i l’hem assumida amb pressupost propi, cosa que no podríem fer per ampliar xarxa. Si volem allargar el traçat del tren necessitarem un finançament suplementari, i més si tenim en compte que financerament estam limitats per la inversió del metro, que encara pagam.

Back To Top
Search