Skip to content

Manacor posa a cobrament 23 milions d’euros a traves de més de 120.000 rebuts en tributs i taxes

El període de recaptació voluntari va començar el passat 15 de setembre i finalitzarà dia 1 de desembre

El període de pagament voluntari dels tributs es va iniciar dijous 15 de setembre i s’allargarà fins al dijous 1 de desembre. L’Ajuntament de Manacor ha posat al cobrament 23 milions d’euros en tributs i taxes. De manera que els contribuents ja poden pagar els rebuts, que són els periòdics, de l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, els vedats de caça i les taxes municipals. I ho poden fer de manera presencial, en
línia o domiciliació bancària.

La delegada d’Hisenda a l’Ajuntament, Maria Antònia Truyols, va indicar durant la presentació de la campanya de recaptació de tributs que la pràctica totalitat dels contribuents paguen en període voluntari. De fet, ho fan entre el 92% i el 93%. I és que, segons va apuntar, “val més pagar en voluntari, perquè després hi ha recàrrecs”.

Formes de pagament

Tal com s’indica unes línies més amunt, el pagament dels imposts i taxes municipals es pot efectuar de diferents maneres. Una, i que agafa força amb els anys, és el pagament per via telemàtica a través del carter virtual. Aquesta modalitat permet visualitzar la cartera sense haver d’anar a les oficines. Es pot accedir a través de la pàgina web www.atib.es amb el DNI i nombre de contribuent.

També es poden pagar de manera presencial a les oficines de recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), que estan al número 17 del carrer de Pius XII, havent demanat cita prèvia al web www.atib.es o del 971 678 404. O bé, els contribuents tenen la possibilitat d’abonar la quantitat requerida per domiciliació bancària. En aquest cas, però, els rebuts es carregaran en compte a partir del 17 de novembre.

Pagament amb normalitat

Tot i la crisi econòmica derivada de la pandèmia, la delegada d’Hisenda afirma que els contribuents han pagat amb “normalitat” els darrers anys. És més, puntualitza que el nombre de rebuts tributats i els contribuents ha crescut.

Per exemple, l’any 2019 varen tributar 35.023 persones amb un total de 22.623.311 €, mentre que al darrer exercici, el del 2021, varen contribuir 119.866 persones amb un càrrec total de 23.115.200 €.

Noves bonificacions

Truyols posa en relleu que els darrers anys s’han incorporat noves bonificacions i que “s’ha fet molta feina en la taxa impositiva”.
D’entre tot, destaca que es bonifica fins al 75% de la quota de l’Impost de circulació per a vehicles híbrids o elèctrics, el 95% de l’IBI en cas de lloguer amb renda limitada per una norma jurídica o el 75% de la taxa de recollida de fems pels habitatges i locals que s’acullen a la tarifa reduïda.

Back To Top
Search