Skip to content

Manacor posarà en marxa de manera paulatina el servei de recollida selectiva porta per porta

La recollida selectiva porta per porta és un dels serveis que inclou el nou contracte de recollida de fems i neteja. Començarà a Son Macià i a la zona de Sa Torre de Porto Cristo, i més endavant arribarà a Manacor, a la zona del centre

Està previst que a mitjan mes de desembre comenci el nou contracte de neteja i de recollida de fems. Un dels serveis que inclou el nou plec de condicions és el servei de recollida selectiva porta per porta. Això vol dir, recollida de paper, vidre, envasos, orgànic i rebuig.
Està previst que s’implanti de manera progressiva. En principi començarà sis mesos després que el nou contracte estigui en vigor, això vendria a ser a mitjans de l’any 2019. Aleshores començarà la primera fase d’implantació, que serà a Son Macià i a la zona de Sa Torre de Porto Cristo. Mig any més tard, començarà la segona fase, al centre de Manacor, més o manco a la zona on ara hi ha recollida de rebuig ordinari porta per porta.
Cada dia de la setmana es recollirà, davant cada casa, una cosa: paper, vidre, envasos, orgànic o rebuig. El vidre es recollirà amb horari diürn per no molestar amb el renou. L’orgànic es recollirà més d’un dia, i aquesta recollida es farà dins poalets, entregats a l’Ajuntament. Hi haurà una forta campanya informativa, tant amb reunions com amb avisos a cada casa.
El fet de començar amb aquest ordre és perquè la tipologia d’habitatges que hi ha a aquests llocs, planta baixa i primer pis, ho facilita. De totes maneres, hi ha diferents opcions possibles per quan arribi a llocs amb finques de pisos. Una opció són contenidors temporals, una altra, ganxos on la gent pugui penjar els poals.

Back To Top
Search