skip to Main Content

Maria José González-Bals: “La manca d’espai afecta sobretot la població i ens limita molt a l’hora de fer noves activitats”

Maria José González-Bals (Bilbao, 1972) és especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Des de fa 4 anys és també la coordinadora del Centre de Salut de Sa Torre.

En què consisteix la feina de coordinació mèdica?
Som representants de l’equip en tots els diferents estaments. A escala de gerència, administració pública… Podríem dir que som la veu de l’equip. També fem tasques de gestió relacionades amb institucions, reparacions, materials necessaris i finalment també planificam les línies estratègiques del centre, com l’educació per a la salut o les gestions de personal.

Quantes persones formau part de l’equip directiu?
Hi ha una responsable d’admissió, una persona responsable d’infermeria, i jo que som la responsable mèdica. També, com que som un centre tan gran també tenim una responsable de pediatria.

Quantes persones treballen al centre?
Unes 80 persones en total.

Donau l’abast?
No. Cada professional hauria de tenir unes 1.500 targetes sanitàries i nosaltres estam al voltant de les 1.800.

Creus que els temps de visita són suficients?
No, mai hi ha temps suficient per atendre els pacients. Amb el que tenim intentam que no hi hagi llista d’espera i fer una atenció de qualitat… Intentam no posar més de 35 visites diàries per cada professional.

Feu més hores de les que toquen?
Sí, depèn dels dies però nosaltres hem arribat a veure 180 urgències en un matí…

Teniu alguna restricció a l’hora de derivar a l’especialista?
No, cadascú té la llibertat de derivar segons el nostre criteri mèdic. Sí que hi ha restriccions de llista d’espera o d’alguns especialistes, com neurocirurgia o oncologia.

Com està la llista d’espera actualment?
No n’hi ha molta. Amb el decret de demora, que estableix uns terminis màxims segons el tipus de cita que sigui, s’ha reduït molt.

Abans parlaves de línies estratègiques del centre. Quines són?
Fa anys que hem apostat per l’educació per a la salut. Nosaltres som metges de família i tenim una tasca bàsica de prevenció: educam la població en hàbits saludables per tal d’evitar que en un futur aparegui la malaltia. Com que això és molt complicat de tractar individualment, en una sola consulta, el que intentam és treballar amb altres metodologies com l’educació grupal, intervenció a les escoles, també hem fet tallers a la mesquita o a l’escola d’adults… És un àmbit més personal i còmode per al pacient i on la feina és molt més productiva

I els punts forts i els punts dèbils?
Com a punt fort, destacaria que som l’únic centre docent de la zona de Llevant. Fa més de 15 anys que ho som i tenim estudiants de medicina, d’infermeria i comares i ara hem sol·licitat residents d’auxiliar d’infermeria. D’altra banda, també destacaria que estam intentant implantar l’ecografia clínica al centre. Com a punts dèbils, que som massa grans i no cabem.

Amb el nou centre de salut, creus que això se solucionaria?
Sí. Crec que el nou centre resoldria dos problemes bàsics. Primer, que per ràtio de població ja fa anys que Manacor tocaria tenir un altre centre de salut. El 50% de la plantilla estam compartint consultes. No és un gran problema perquè tots som companys, ens aixecam d’una cadira i ens asseiem a una altra… Però i els pacients? Per exemple, quan fem extraccions al matí, ens trobam amb 90 persones i ho hem de fer al gimnàs perquè la gent no hi cap. La sala d’urgències té 20 metres quadrats i sovint hi ha fins a 80 persones, que han d’estar dretes. La manca d’espai afecta sobretot la població i ens limita molt a l’hora de fer noves activitats.

Per exemple?
Per exemple tenim una mateixa sala on fem ecografies, cirurgia menor, nebulitzacions… Cada vegada que volem donar algun servei nou, ens trobam amb una gran dificultat per trobar-li ubicació.

La manca d’espai marca un limit per crèixer…
Sí. Ens limita a fer més coses i a fer-les amb qualitat, per millorar el treball en equip… A més la manca d’espai duu una altra gran debilitat del centre: a Manacor ens falta un servei d’urgències d’atenció primària 24 hores, és fonamental.

Hi ha moltes urgències de vespre que van a l’hospital?
No és tant això. El gran tema és l’atenció domiciliària nocturna.

Com es gestiona actualment?
A través del 061. O bé va una ambulància medicalitzada o bé mobilitza els PACS dels voltants, com per exemple el de Vilafranca o Son Servera.

Ara sembla que s’han fet passes. Arribarà el nou centre de salut?
Jo som optimista per naturalesa. Fa quatre anys que ho lluitam, ens hem reunit diverses vegades amb l’Ajuntament… El cas és que la cessió del terreny s’ha fet fins a dues vegades però ara és el primer pic que passa per un ple de l’Ajuntament. Sembla que la següent passa seria que el solar passés a titularitat de l’IbSalut i a partir d’aquí podrien començar la licitació pública. El disseny del projecte fa temps que està fet.

En què es basa aquest projecte?
Uns 3.000 m², que inclouria el servei d’urgències 24 hores i la idea és traslladar tota la part tècnica allà: fisioterapeutes, dentistes i comares.

I això serviria per augmentar la qualitat tant per al pacient com per a vosaltres…
Clar. De fet això ja està pensat. S’ha dividit, la meitat de la població per un centre i l’altra meitat per a l’altra. A més el nou centre ens serviria per augmentar plantilla, perquè ara quedam curts.

Quins són els reptes del Centre de Salut?
Seguir formant a les noves generacions perquè tenim un problema de recanvi perquè l’edat mitjana dels metges és bastant elevada. També és fonamental l’assistència nocturna i involucrar més la població en l’educació per a la salut.

Back To Top
Search