skip to Main Content

Més de 1.500 construccions hauran de presentar l’informe d’avaluació d’edificis abans de final d’any

L’informe d’avaluació d’edificis (IAE) consisteix en una inspecció visual dels habitatges que ha de realitzar un tècnic qualificat. La inspecció és obligatòria per als propietaris d’immobles de més de cinquanta anys. A tot el municipi de Manacor, s’hi compten 9.711 edificis amb més de mig segle de vida, segons dades del cadastre. Tots els propietaris d’aquestes construccions hauran de comprovar que el seus habitatges compleixen amb les condicions de seguretat i higiene legalment exigibles. A més hauran de determinar el nivell d’eficiència energètica de cada habitatge o edifici.

L’Ajuntament de Manacor recorda per carta l’obligatorietat de passar l’informe d’avaluació d’edificis als propietaris d’habitatges de més de cinquanta anys. Aquests avisos per carta des de l’Ajuntament es fan de forma progressiva, sense perjudici del que preveu la nova ordenança. I és que les inspeccions són obligatòries per a tots els edificis que tenen una antiguitat superior als 50 anys. En aquest sentit “enguany avisarem els propietaris de 1.539 edificis, que són els que existeixen a Manacor que es construïren abans de l’any 1900”, explica la regidora d’Urbanisme, Bel Febrer.

105 informes, de moment
Actualment han entregat l’informe d’avaluació d’edificis a l’Ajuntament els propietaris de 105 habitatges. “És una xifra modesta però crec que hem de ser positius; de cara a finals d’any, en acostar-se el termini màxim d’entrega solen multiplicar-se les entrades de documents, tal i com ja ha passat amb les al·legacions al Pla general o en tants altres tràmits municipals”, opinà la regidora d’Urbanisme.

“De moment hem avisat els propietaris de 1.040 edificis que han de passar l’IAE, en acabar l’any n’haurem avisat 1.539 i durant els propers anys avisarem de manera progressiva tots els propietaris d’edificis de cinquanta anys o més”, afegeix Febrer. Però des del consistori recorden que l’informe d’avaluació d’edificis és obligatori per tots els edificis i construccions que tenen cinquanta anys o més, tal i com preveu l’ordenança municipal sobre l’informe d’avaluació d’edificis, que va entrar en vigor el passat 23 d’abril, data en què es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

L’informe d’avaluació d’edificis el pot fer i signar qualsevol professional competent, que haurà de comprovar l’estabilitat de l’edifici i n’inspeccionarà els fonaments, l’estructura, les cobertes i les instal·lacions, i ha de registrar l’informe de cada immoble al departament d’Urbanisme. L’Ordenança municipal qualifica com a infracció greu el fet que no es vulgui presentar l’informe d’avaluació d’edificis i es preveuen multes per als propietaris que arriben als 1.500 euros en el cas d’edificis no protegits i als 2.999 euros en el cas d’edificis protegits. Amb tot, aquestes infraccions passen a ser lleus si el propietari accepta presentar l’informe, i les multes es poden rebaixar fins als 150 euros.

Back To Top
Search