skip to Main Content

Més d’un terç dels propietaris d’edificis de més de 50 anys encara no ha presentat l’Informe d’Avaluació d’Edificis

[pullquote] L’Informe d’Avaluació d’Edificis (IAE) consisteix en una inspecció visual dels habitatges que ha de realitzar un tècnic qualificat. La inspecció és obligatòria per als propietaris d’immobles de més de cinquanta anys. A Manacor hi ha 9.711 edificis amb més de mig segle de vida, segons dades del cadastre. Tots els propietaris d’aquestes construccions hauran de comprovar que el seus habitatges compleixen amb les condicions de seguretat i higiene legalment exigibles. A més hauran de determinar el nivell d’eficiència energètica de cada habitatge.
[/pullquote]

L’Ajuntament de Manacor recorda que des del departament d’Urbanisme s’avisa amb una carta informativa els propietaris dels habitatges que han de passar l’informe d’avaluació d’edificis perquè cada propietari pugui contractar l’arquitecte o l’aparellador que consideri més adient per elaborar i tramitar l’informe. Des de l’Ajuntament de Manacor, tot i que s’envien cartes informatives als propietaris obligats a passar l’informe, recorden que les inspeccions són obligatòries per a tots els edificis que tenen una antiguitat superior als 50 anys. En aquest sentit “enguany avisarem per carta els propietaris de 2.258 edificis per recordar-los que han de presentar l’informe”, explica la regidora d’Urbanisme, Bel Febrer.

Actualment han entregat l’informe d’avaluació d’edificis a l’Ajuntament els propietaris de 1.010 habitatges. “Corresponen a informes d’avaluació d’edificis que s’havien d’haver presentat dins el 2016 i com a primer any podem dir que han presentat l’informe prop de dos terços dels propietaris que ho havien de fer, cosa que ens situa en un alt grau de compliment en relació amb altres poblacions de Mallorca”.

Des de l’Ajuntament lamenten que “algunes empreses visitin directament els propietaris d’edificis antics i els facin signar un contracte per realitzar l’informe fent-se passar per enviats municipals”, expliquen des del departament d’Urbanisme. En aquest sentit, tal i com recomanen les organitzacions de consumidors, des de l’Ajuntament animen els propietaris a sol·licitar diferents pressuposts a professionals acreditats abans de signar cap encàrrec per realitzar l’informe d’avaluació d’edificis”, afegeixen.

Publicitat

Així mateix des del departament d’Urbanisme recorden que l’Ordenança municipal qualifica com a infracció greu el fet que no es vulgui presentar l’informe d’avaluació d’edificis. Per això es preveuen multes per als propietaris que arriben als 1.500 euros en el cas d’edificis no protegits i als 2.999 € en el cas d’edificis protegits. Amb tot, aquestes infraccions passen a ser lleus si el propietari accepta presentar l’informe, i les multes es poden rebaixar fins als 150 euros.

Back To Top
Search