Skip to content

Més-Esquerra aposta per revitalitzar el centre i eliminar els nous habitatges que el PG preveu més enllà de les rondes

La idea de Manacor que proposa Més-Esquerra és la d’una ciutat compacte delimitada per les rondes que l’envolten. És per això que part important de les al·legacions que presentaran al Pla General (PG), i que ahir dissabte donaren a conèixer als mitjans de comunicació, van encaminades a evitar al màxim la creació de nous habitatges més enllà de les rondes i a reviscolar el centre de Manacor.

La coalició proposa descartar els 275 habitatges que el PG preveu a l’exterior de la ronda del Port, a l’urbanitzable grafiat entre els Molins de Fartàritx i Torre Florida, demanen que l’edificabilitat se concentri als Molins de Fartàritx i que la zona de Torre Florida sigui sòl rústic.
Al Puig de Son Talent, consideren que s’ha de mantenir l’edificabilitat permesa per les Normes Subsidiàries i que no és necessari doblar-la tal i com preveu el el Pla General aprovat inicialment el passat mes de juny.
El regidor Joan Llodrà, explicà que Més-Esquerra aposta també per suprimir els 223 habitatges nous prevists entre el parc municipal i el supermercat Eroski, fora del nucli compacte delimitat per les rondes. Proposen que aquesta zona que té un pla parcial aprovat l’any 1991, però que en 25 anys no ha avançat, sigui classificada com a sòl rústic.
I finalment demanen l’eliminació d’un petit urbanitzable ubicat al camí de Bendrís, que el PG preveu “només per enllaçar-lo amb una gran zona verda allunyadíssima del poble, que no té sentit en termes de mobilitat”.
Un pic delimitada l’àrea de creixement de la ciutat, la coalició d’esquerres proposa mesures per “evitar la degradació de bona part del centre i per tornar-lo a fer atractiu per viure”. La primera d’aquestes mesures és permetre la creació al centre d’habitatges més petits, de 80 metres quadrats, “adaptats als models familiars d’avui en dia”. Aquesta proposta “té poc sentit”, segons Llodrà, si no va acompanyada d’una acció d’esponjament a la zona de s’Antigor que permeti crear places d’aparcament. Es tractaria de construir un tercer aparcament que s’afegiria als de na Camel·la i la plaça de Sant Jaume.
La tercera proposta per revitalitzar el centre fa referència a la protecció del patrimoni. Des de Més-Esquerra són conscients que “s’ha de protegir, però també s’han de facilitar les coses a la gent”, però això consideren que la protecció homogènia que des de fa molts anys ofereix la declaració de BIC (Bé d’Interès Cultural) a una part del centre de Manacor no és la més adequada. “El que s’hauria de fer és redactar un pla que individualitzàs cada cas i especificàs quins són els elements protegits a cada immoble, i què s’hi pot fer i què no”.

Redimensionar les zones industrials i de serveis
Un segon bloc de les al·legacions de la formació de l’exbatle Miquel Oliver estan pensades per “redimensionar la ciutat”. Llodrà recorda que l’any 1980 es va dissenyar un municipi que podia encabir una població de 180.000 habitants, sense comptar Cales de Mallorca, i es varen projectar zones industrials i de serveis en consonància. Per això, “sembla lògic que si el sostre poblacional es divideix per aproximadament 2,5, baixin també les previsions d’aquest tipus de sòl”. Les propostes concretes que presenten en aquest sentit són suspendre l’ampliació del polígon industrial i que els extrems de la zona de serveis que les Normes Subsidiàries (NNSS) dibuixen paralel·la a la Via Palma, i que a dia d’avui encara són fora vila, passin a ser sòl rústic. Les NNSS contemplen una trinxa d’uns dos quilòmetres de façana i cent metres de fons destinats a polígons de serveis, i els dos extrems que la coalició considera que haurien de passar a ser sòl rústic són el de na Xicamunda i el tros que va des del supermercat LDL fins a l’Hipòdrom.

Per un sòl rústic, rústic
Per protegir el sòl rústic i evitar que fora vila s’acabi convertint en una urbanització de baixa densitat, la coalició de Miquel Oliver i Joan Llodrà vol implementar mesures dissuasives, com que “en els nous habitatges dins sòl rústic només es permeti la planta baixa”.

Altres nuclis
Pel que fa a Porto Cristo, Més-Esquerra demana que l’urbanitzable que el PG preveu a la zona que va des d’Andrea Doria fins a l’Hospital de Llevant es mantingui com a sòl rústic, i que s’ampliï l’àrea d’aparcament a la zona del Carreró-Riuet.
A Cala Anguila proposen eliminar l’urbanitzable de més de 70.000 metres quadrats que es reserva per a equipaments esportius, serveis i aparcament. I a Son Macià, que l’edifici de ca ses Monges sigui grafiat com a equipament.
La coalició considera que Cales de Mallorca continua essent una assignatura pendent del PG, i demana a l’equip redactor del document “que hi reflexioni per a trobar solucions i millores” per al nucli amb més places hoteleres i alhora més descuidat del municipi.
L’exbatle Miquel Oliver tancà la roda de premsa de presentació de les al·legacions al PG, recordant que la proposta de Pla General presentada per l’actual regidora d’Urbanisme, Bel Febrer, “poc té a veure” amb l’anterior proposta “molt més desenvolupista” defensada per Catalina Riera. “Estam satisfets perquè si qualque cosa deixaren els 144 dies que governàrem, va ser aquest canvi d’actitud cap al Pla General” va concloure Oliver.

Back To Top
Search