Skip to content

Més formació, més feina, més excel·lència

Aquesta setmana s’ha inaugurat el CIFP Politècnic de Llevant. Aquesta estrena suposa l’escenificació de la separació definitiva, i amistosa, entre la branca d’ESO i Batxillerat per una banda, i la de formació professionl per l’altra del que era antigament l’IES Manacor, el centre de secundària més gran de les Illes Balears.

Ara, idò, Manacor compta amb un nou centre, ubicat a les mateixes instal·lacions que abans, amb competències exclusives en formació professional. La gestió d’un centre més petit podrà ser més eficient i ràpida, i podrà fins i tot albergar nous estudis i més alumnes. Tot això és molt positiu. Després del boom universitari que es va viure a partir dels anys vuitanta, en què semblava que una part important de la població podia assolir estudis superiors independentment de la seva classe social, s’ha acabat demostrant també que l’accés al món laboral no era tan directe ni tan còmode com en un principi es podria haver pensat.

Avui sabem, això sí, que qui més qualificat estigui a nivell de formació tendrà més bon accedir a una feina també més qualificada. Però alerta. Avu hem après a vèncer el prejudici que establia que els estudis de formació professional eren només per “als qui no poden anar a la Universitat”. Avui això ni és així ni hi ha tampoc aquest pensament entre la gran majoria de la població. Els estudis de formació professional miren sempre cap al mercat laboral i estan pendents de quines són les evolucions i les necessitats de les empreses. Per això, els graduats en FP, després de les pràctiques, solen tenir un fàcil accés al mercat laboral. A més, la formació professional no suposa tampoc cap porta tancada quant a formació, ans al contrari, també permet l’accés per la seva via als estudis universitaris.

La demanda entre els joves estudiants és de cada vegada més creixent i són molts els que opten per la via de la formació professional. Només hi ha un emperò, que, a hores d’ara és preocupant. Molts de joves s’han de matricular a estudis de batxillerat o aventurar-se en el mercat laboral abans d’hora perquè no troben plaça en els estudis de formació professional.

És determinant i imprescindible que la Conselleria d’Educació aboqui recursos en la formació professional i oferesqui més places i més estudis d’aquesta modalitat.

Tenir mà d’obra qualificada és la garantia no sols per als futurs treballadors sinó també per a la societat i per a la seva economia, que creix amb criteri i coneixement si els seus treballadors tenen la formació que pertoca.
Llarga vida, i nous horitzons, idò, per al flamant CIFP Politècnic de Llevant. Enhorabona!

Back To Top
Search