skip to Main Content

Més implicació i més doblers per prevenir la violència de gènere

Els grups de l’oposició presentaren una moció conjunta demanant més implicació a l’Ajuntament en la prevenció de la violència de gènere i en la lluita per la igualtat entre homes i dones. La moció la va generar lainiciativa dels col·lectius feministes del municipi (Col·lectiu de Dones de Llevant i Assemblea Antipatriarcal) i fou per aquest motiu que Antònia Matamalas hi llegí un text tot defensant les necessitats de les dones davant el Ple de l’Ajuntament. Matamalas recordà que la iniciativa es feia ressò d’un manifest divulgat a l’àmbit estatal reclamant a les institucions un 0,25 de pressupost per lluitar contra la violència de gènere i la igualtat entre homes i dones.

Matamalas recordà que “el Pacte d’Estat contra les violències masclistes, a més d’un contingut ambiciós i precís, ha de comptar amb els fons i recursos necessaris per al seu desenvolupament i aplicació. Part dels 120 milions reclamats són “entre altres mesures, perquè l’Estat transfereixi fons als ajuntaments per garantir l’assistència social i psicològica” de les víctimes”. Matamalas acabà dient que “volem que els nins i nines, els i les estudiants puguin aprendre la resolució pacifica de conflictes i l’Ajuntament hi pot fer molt”.

La delegada de Serveis Socials Maribel Bauzá respongué que “l’Ajuntament de Manacor ja destina més del 0,25 que demana la moció”. De fet, digué, “el 0,25% del pressupost serien 80.000 euros i només en personal ja n’hi destinam 120.000”, digué en referència als honoraris de la tècnica que es dedica exclusivament a temes d’igualtat dins l’Ajuntament. Bauzà reiterà que “pensam que la igualtat i la lluita contra la violència masclista no són temes per fer política sinó que són temes que tots els polítics i la societat en general ha d’anar unit per tal de fer-hi front”.

Després d’aquesta intervenció la delegada de serveis Socials Maribel Bauzá enumerà una tirallonga de més de vint accions impulsades des de l’Ajuntament que de forma directa o indirecta cerquen promoure polítiques d’igualtat entre homes i dones i prevenir la violència de gènere. La moció s’aprovà per unanimitat

Back To Top
Search