skip to Main Content

Mig milió de visites a la web

Cent per Cent va remodelar de dalt a baix la seva web el setembre de 2018. D’aleshores ençà, www.centpercent.cat ha rebut ja més de 500.000 visites, una fita que hem assolit aquesta setmana mateix. Precisament aquesta setmana la nostra versió digital ha rebut nombroses visites, tant a les notes de comiat a Sebastià Cerdà escrites per Sebastià Vidal i Guillem Roman, com també a totes les informacions relacionades amb la identificació de les restes de Miquel Palmer, Simonet, o les entrevistes amb Perfecto Acosta, de l’associació Aprop i la psicooncòloga Cati Garau.

Back To Top
Search