skip to Main Content

Millora dels comptadors d’aigua corrent

Tot i encara no poder gaudir d’aigua potable a la xarxa d’aigua corrent des de la SAM s’han posat en marxa millores per evitar fuites d’aigua, tant a la xarxa global com a dins les xarxes privades de molts dels abonats.

“Un dels aspectes més importants de la modernització de la xarxa d’abastiment d’aigua de Manacor és la renovació del parc de comptadors d’aigua dels usuaris”, explica Francesc Grimalt, el gerent de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor (SAM). I és que els comptadors existents fins ara eren de baixa precisió i havien excedit de molt la seva vida útil. Així la SAM ha començat una campanya per canviar tots els comptadors de la població, que són uns 9.000. Ara ja s’ha canviat la meitat dels de Manacor.

Al barri del carrer d’Artà es substituïren l’hivern passat, i al Barracar a l’estiu. Ara s’han renovat els dels barris de sa Torre, es Creuers i Santa Catalina. Durant els pròxims mesos es finalitzarà el canvi de la resta del nucli urbà.

Els nous comptadors són de classe R-160. Detecten el consum de forma més exacta, i així es reflecteix de forma més justa el que cada usuari gasta.

Back To Top
Search