skip to Main Content

Miquel Oliver (Més-Esquerra): “No entenem els motius de la pujada de sou del batle”

L’exbatle Miquel Oliver no entén els motius pels qual Pedro Rosselló, ha decidit ara apujar-se el sou. “És que a partir d’ara fa comptes dedicar-hi més temps? Farà la feina millor? O potser ara se n’ha donat compte que el sou no li bastava per subsistir?”. No ho entenen. Avui al ple de l’Ajuntament li demanarem explicacions, veurem que diu, però serà difícil que ens pugui convèncer. Oliver es pregunta perquè la pujada arriba ara, un any després d’accedir a batlia, “supòs que després de la moció de censura no s’atreviren”. I remarca que la que més se’n beneficiarà serà Catalina Riera, que cobrarà aquest sou durant tot el temps que serà batlessa.

El líder de Més-Esquerra recorda que durant els mesos que governà l’esquerra, a principis de legislatura, s’optà per fixar el mateix sou pel batle i la resta de regidors amb dedicació exclusiva, “perquè tots hi dedicàvem el mateix temps, i no tenia sentit que el batle cobràs més” . Quan Oliver ocupà la batlia passà a ingressar unes retribucions inferiors a les que tenia abans a l’empresa on feia feina.

Back To Top
Search