skip to Main Content

La Mulassa, un èxit treballat amb feina col·lectiva

Una de les figures que ha cobrat força i protagonisme dins les festes és la Mulassa. És un dels elements nous, però prové d’una tradició ben antiga. De fet, la gent més major encara recorda que a Manacor per les festes de Sant Jaume endiumenjaven una mula, la feien voltar al llarg del dia pels carrers del poble i a la nit, la rifaven. Com que actualment no tendria sentit rifar una mula, el grup de gent implicada en la recuperació de la festa va reflexionar sobre com reinventar aquell vell costum i va optar per l’opció de comanar l’elaboració aquesta mulassa.

Per això fa un parell d’anys, els Amics de l’Escola de Mallorquí i l’Obreria de Sant Jaume, posaren fil a l’agulla i a comanar feines després de fer recerca i prendre la decissió de tirar endavant. Sebastià Riera Pocoví va dissenyar, crear i pintar la figura; Sebastià Garba va fer l’estructura de fusta; i Carme Rosselló va dissenyar i fer els vestits.

Però amb tot això encara no bastava, faltaven per dissenyar molts elements complementaris per a vestir la festa i el ball de la Mulassa: músiques, coreografies o rituals. Per a acabar de definir tot això i per regular altres aspectes es va crear una comissió i es va redactar un reglament de règim intern. Es va establir que hi hauria vuit mulassers que ballarien, entre els quals hi hauria el cap dels mulassers, que dirigiria el grup; més una persona de suport: el carreter, que a més de menar un carretó amb aigua i farmaciola faria de substitut per si algú es feia mal. El primer any es varen posar anuncis a l’Escola de Mallorquí i a les xarxes socials per a trobar mulassers i es varen establir una sèrie de criteris per a poder-ho ser, com per exemple una alçada mínima d’un metre seixanta-cinc centímetres i una temporada d’assistència als assajos.

Per altra banda Antònia Bassa va composar una música pel ball de la Mulassa i es varen agafar altres melodies populars per completar i ampliar el repertori. Els mulassers varen dissenyar les coreografies.

Tot aquest procés de recerca, creació i constitució va durar dos anys; i el 2015 va sortir la Mulassa per primera vegada, amb una acceptació considerable entre els manacorins. Enguany ja és el tercer any que surt. Va voltar pels carrers del poble el passat dimarts, el dia de la Crida i ho tornarà fer dilluns dia 24 de juliol a l’Encamisada. A més, estarà exposada a l’Ajuntament per a tots aquells que la vulguin anar a veure fins dia 25.

Back To Top
Search