Skip to content

Músics en la toponímia urbana del municipi de Manacor

La musicòloga Carme Sánchez va presentar aquesta comunicació, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de tots els carrers i espais urbans del municipi de Manacor dedicats a músics, els quals es cataloguen i classifiquen (segons el gènere o període) i es dóna a conèixer la seva trajectòria musical i la seva relació amb el nostre municipi. Cada biografia apareix complementada amb la localització del carrer en un mapa o de la ubicació de la institució o l’immoble en concret, si és el cas.
Els noms propis que la toponímia urbana recull representen un testimoni de primera mà de la història, el tarannà i la idiosincràsia d’un poble: recorden efemèrides de relleu, identitats passades i rememoren pretèrites històries i sentiments. Molts carrers, places i d’altres espais urbans del terme municipal de Manacor porten el nom de personatges històrics o de singular importància per a la ciutat, com polítics, escriptors, religiosos… i un dels grups d’aquest llista de personatges il·lustres són els músics. D’aquest conjunt de músics, n’hi ha alguns que són nascuts a Manacor o comarca, altres que només hi passaren una temporada i d’altres que no varen habitar Manacor, però tots hi varen deixar la seva empremta, tots lliuraren com a llegat alguna aportació artística, pedagògica o social per als ciutadans, amants de la música, de Manacor.
Apareixen així: Carrer de Guillem d’Efak, poeta (Manacor), Passeig Manuel de Falla (Cala Mandia), Carrer Tenor Massanet (Manacor), Carrer Compositor Noguera (Manacor), Carrer del Músic Antoni J. Pont (Manacor), Plaça Francesc Ramis, Músic (Porto Cristo), Carrer del Baix Riera (Manacor) i Carrer d’Antoni Maria Servera (Manacor). Els noms de les àrees urbanes representen un element de gran influència en la vida dels ciutadans, i poden servir com a mitjà per a memòria col·lectiva i per a la cohesió social. D’aquesta manera, el seu estudi és una de les eines per a la historiografia (que aquí dirigim cap al seu vessant artístic i musicològic) de les quals es disposa. Cal afegir que la toponímia dels espais urbans té com a finalitats l’homenatge i la recordança de persones i esdeveniments importants i, en aquest cas, la presència de professionals de l’àrea musical en els noms dels carrers i places ens ajuda a salvaguardar la memòria històrica musical de l’indret urbanístic del municipi de Manacor.
Els itineraris pels indrets de la nostra comarca que estan dedicats a músics és una manera d’acostar la música, els compositors o els cantants a la gent de Manacor, i reivindicar que es mantingui viva la memòria i el sentiment de gratitud vers aquests professionals de la música que, sens dubte, amb l’exercici d’aquest art milloraren la vida dels seus coetanis.
Actualment, mentre que la Ciutat de Palma compta amb l’obra d’Esteve Capó Mesquida Carrers de Músics, publicada per la Direcció General d’Educació l’any 1992, Manacor no té cap estudi d’aquesta tipologia. Aquest fet motiva i justifica l’adequació d’aquest treball a l’interès general.

Bàrbara Duran

 

Back To Top
Search