Skip to content

“No descartam acudir a Fiscalia”

“És molt poc probable que qualcú canviï de parer a l’hora de votar la moció de censura”

– Us aferrau de veres a la possibilitat que qualcú es faci por a la votació de dimarts que ve?
– És molt poc probable que qualcú canviï de parer, quan ja han firmat la moció, suposam que ho han pensat abans. Tot i això sí que veim que hi ha el risc que qualcú pugui sentir-s’hi incòmode.
– Per què, aquesta incomoditat?
– Haver de governar quatre anys amb persones que estan posades en dubte per la informació que va sorgint, i per tota la informació que anirà sortint no serà còmode ni fàcil.

“No és que decidíssim governar en minoria, sinó que vàrem decidir que no volíem governar amb PI i AIPC, i aquest matís és important”

– La vostra opció, tant per la resolució de les negociacions, com per l’actitud mantinguda amb l’oposició només pot ser llegida des de l’idealisme. Sou als antípodes del pragmatisme?
– Quan sortim de les negociacions no decidim governar en minoria, sinó que decidim no governar amb el PI ni AIPC i aquest matís és important. El pragmatisme precisament hi és per la dificultat de poder governar amb alguns elements que componen aquestes formacions. Sense en Joan Gomila, per descomptat que hauria estat molt més fàcil. I també hi havia la possibilitat d’haver pactat per separat amb el PI. Ja vaig dir que, a més, si el PI hagués estat conduït per Antoni Pastor, possiblement hauria estat més fàcil arribar a un punt de trobada.
– És a dir, el problema és més de persones que d’idees.
– Els partits es presenten amb uns programes i ideals, però qui ho encapçala són les persones. Els qui impulsen la moció han hagut de passar pel notari per certificar el seu acord, cosa que no haurien hagut de fer si es moguessin per ideals. El fet que no es fiin de les persones fa que hagin de passar pel notari.

“Dubt molt que existeixi el centredreta a Manacor”

– Era un tot o res, governar en minoria? S’explica així la vostra manca d’acostament a l’oposició?
– Governar era una possibilitat pel fet de ser la força més votada a l’hora que no hi hagi una majoria. També és legítima la moció de censura. Sabíem la dificultat que duia governar en minoria. El fantasma de la moció era una possibilitat, que en cap cas no ens ha aturat per governar un municipi com Manacor de 42.000 habitants. És mentida que no haguém comptat amb ells. Hi hem tengut diferents reunions explicant les coses importants, com el problema de l’enllumenat o el pla general. Els pressuposts ja estaven acabats, però no ens han deixat temps… Hem governat com un exercici de responsabilitat davant la impossibilitat d’aconseguir una majoria absoluta a cap de les dues bandes.

“Les dretes s’han hagut d’ajuntar per derrocar un govern d’esquerres”

– Els batles de l’esquerra a Manacor ho han estat sempre amb una crossa del centredreta. En el teu cas no ha estat així. Manacor no serà mai completament d’esquerres?
– És totalment factible, però en aquest cas per derrocar un govern d’esquerres s’han hagut de posar d’acord totes les dretes. D’altra banda, dubt molt que existeixi el centre-dreta a Manacor.
– Vols dir amb això que els qui es diuen de centre-dreta són més a la dreta?
– Per descomptat. Són partits mes enllà del centre-dreta.

“No anar a missa no ofèn ningú”

– Què vol dir governar per a tots els manacorins? Ho heu fet vosaltres? Ho faran ells?
– Ells és impossible que ho facin. Governar per a tots els manacorins vol dir que no hi hagi decisions que no ofenguin a tots els manacorins. El fet d’anar a missa no vol dir que tots els manacorins vagin a missa. No anar a missa no ofèn ningú, perquè faig una cosa que no ofèn. Ells sí que ofendran amb accions com aquestes.
– Reivindicau una ètica i una estètica del govern, més enllà de si és legal o no. Són justificables, estan raonades, les acusacions que feis a PI i AIPC?
– A un ciutadà per ser ciutadà se li demana complir la llei. A un polític, pel fet de ser representant se li demana un poc més. Les decisions han de ser ètiques i estètiques. Potser no arribaran a tenir la consideració de delictives, però totes les que s’han dit són poc elegants, poc ètiques i poc estètiques, fer servir instal·lacions municipals per part d’un partit polític com a magatzem, cedir instal·lacions al germà d’un dels regidors sense conveni, contracte ni retorn, posar retxes aquí o allà en el pla general, o per què una barca s’arregla i l’empresari que l’arregla presenta la factura, i resulta que la factura que es paga val més que una barca nova. D’acord que això no és il·legal, però per què s’arregla aquesta barca en lloc de comprar-ne una de nova, si feia falta? Nosaltres, mentrestant cercam on és la il·legalitat.
– Heu dit que un dels mòbils de la moció de censura ha estat la tan famosa auditoria. En quina fase ens trobam?
– Qualsevol contractació ha de complir una sèrie de criteris i s’ha d’elaborar un plec de condicions que reculli què es vol fer amb aquesta contractació, amb una persona que redacti el plec amb un informe que digui que es compleixen totes les condicions. Ja havíem mantengut reunions amb l’empresa auditora i també amb els diferents regidors de l’equip de govern. Ara ja havíem entrat en la darrera fase, la de la contractació, per passar a l’auditoria. Si no s’ha fet abans, ha estat perquè ens han plegat enmig juliol i agost, que són mesos administrativament inhàbils.
– Confiau que el nou equip de govern continuarà amb aquesta auditoria, amb la contractació d’una empresa per dur-la a terme?
– Quedarà tot mort. El que plantejàvem no era una auditoria eocnòmica, perquè ja sabem que era molt difícil que hi hagués irregularitats d’aquesta casta, tenint en compte les limitacions que imposa el govern central en aquest sentit. La nostra era una auditoria de procediments i de revisió de les feines. Si ells envesteixen una auditoria, no servirà de res que sigui econòmica o financera.
– Com hauria de ser idò?
– Si al final decideixen fer una auditoria el que els proposaria jo és fer una comissió amb els diferents responsables de les àrees i donant la presidència a un partit de l’oposició per tal que no fos dirigida pel mateix equip de govern.

“No trobaran ni una factura meva de cap sopar ni de cap dinar”

– Ni fiscalia ni perdó?
– De perdó, res. I possiblement fiscalia, no ho descartam. Tot el que hem anat dient és demostrable: no hem dit cap mentida. Un fet concret pot tenir etica i estètica reprovables per la ciutadania i això s’ha de dir i s’ha de mostrar: marcar una taca no és il·legal, deixar un panell del teu partit a un local municipal, tampoc, ni tampoc deixar un local a l’empresa del teu germà. L’OCB paga el lloguer dels seus locals, si en vol tenir, i no maneja els doblers que maneja aquesta altra associació.
– És curiós que us acarnisseu molt més amb els dos partits de centre que amb el PP, que el teniu més lluny…
– El PP no ha participat en la gestió dels darrers anys de forma directa. Hem centrat els esforços en els darrers anys, que són els més immediats. Quan passam d’uns anys, qualsevol delicte podria arribar a estar prescrit.

“No m’incorporaré a la gestió d’institucions supramunicipals. La prioritat és Manacor”

– Després de tot el que ha passat, hi haurà un canvi de plans en la vida política de Miquel Oliver? Et plantejaries ser candidat a Madrid? O fugir cap a Palma, on el teu partit és al Govern i al Consell? Manacor continua sent una prioritat?

– Manacor és la prioritat. No descart que sigui la meva darrera legislatura. Però després del que ha passat em puc plantejar allargar la meva vida política. Si dia 4 es vota un canvi de batle i d’equip de govern em reincorporaré a la meva feina sense cap problema. Seré el cap de l’oposició i Joan Llodrà serà el portaveu del nostre grup. Farem una oposició digna, segura i amb la informació i els coneixements de com han fet funcionar fins ara l’administració municipal. No descart tasques per ajudar el partit a nivell intern, però descart qualsevol incorporació a la gestió de les institucions supramunicipals.
– Penses que tot el que ha passat pot tenir conseqüències electorals per als partits que han presentat la moció de censura?
– Si el PP ho ha pagat aquests darrers anys, estic convençut que això tendrà les seves conseqüencies i la gent veurà que no han actuat de forma correcta. Nosaltres seguirem fent feina aquests tres anys i mig per recordar-ho.
– Quin retorn ha tengut tot això per a vosaltres des del carrer?
– La gent no ho ha entès. Per què si tan en contra estaven no es varen posar d’acord des del principi? Han aturat una cosa que estava arrancada, una nova manera de fer política… i tenint en compte d’on veníem, d’un distanciament entre ciutadania i classe política. La gent em transmet que estan fellons i que els hauria agradat qeu haguessin esperat a tenir un autèntic argument. I els funcionairs pensen el mateix.
Back To Top
Search