skip to Main Content

“No és fàcil posar solució al problema”

[pullquote] Pedro Rosselló és el Delegat de Medi Ambient
[/pullquote]

Hi havia un contracte amb una empresa perquè fes un pla per Cala Varques, és així?
El que vàrem contractar era un pla de gestió, que era un document on posava tota la part legal, per conèixer exactament la problemàtica i les possibles solucions, quines eren les institucions implicades i quina responsabilitat tenia cada una. I n’hi havia moltes: el Consell en tema de carretera, el Govern Balear per un parell de bandes, l’Administració Central pel que fa a Costes i l’Ajuntament pel que fa a venda ambulant i aparcament al camí. Per tant l’objectiu era aquest, saber en detall tot això. Aquest document ja el tenen totes les administracions i hem començat a posar damunt la taula accions per fer. És complicat perquè quan hi ha moltes administracions implicades és més complex. A més, a nivell d’administració general no ho veuen tan prioritari com nosaltres.

Quines determinacions s’han pres? Quines accions s’han fet?
La part que correspon a l’Ajuntament la feim, cada any feim actuacions, tant a nivell del camí, on la Policia hi va i hi posa multes, com en la venda ambulant. Hem obert un expedient a la persona i li hem requisat el material que té al xibiu. Però és una persona indocumentada, que no té res a nom seu i és insolvent, per això reincideix. A més, ell sempre diu “sense ordre judicial no podeu entrar a cameva” i treu una escriptura, una acta on requereix al notari que vagi allà per demostrar que hi ha un llit, etc, que és ca seva, i que aixequi acta.

I pel que fa a les altres administracions?
Vaig anar a veure la presindenta del govern i li vaig demanar el compromís de posar en marxa les actuacions de cada conselleria, i ella va parlar de crear una comissió. Teòricament, a mitjan març, s’hauria de convocar.

I amb la gent que aparca a la carretera, algú hi actua?
Sé que hi fan actuacions, però no basta. Si cada dia hi hagués guàrdies civils posant multes… Hem tengut sort de no tenir cap desgràcia.

I ara els veïnats han tallat tancat les barreres…
Sí, és un problema que fa trenta anys ja era el mateix. Vaig trobar documentació de fa trenta anys, notícies del diari on sortien fotos amb la barrera tancada. Pareix que a l’any 89 es va iniciar un expedient d’expropiació del camí, que llavors es va interrompre i mai més no es va saber d’aquest tema. L’Ajuntament ha de garantir el dret dels ciutadans. A la ponència de camins es va grafiar com a públic aquest camí, però hi ha diferents opinions, n’hi ha que diuen que el camí és un altre.
Hem de definir el camí públic i començar un expedient d’expropiació.

Què planteja respecte l’aparcament? S’ha de fer un aparcament per controlar les places?
Volíem fer una prova d’aparcaments i habilitar uns terrenys que estan a l’entrada del camí, a l’esquerra; la propietat hi estava d’acord, i era una prova pilot, sense obres ni res. Els nostres tècnics deien que era viable, però el Consell va dir que no. Discrepen amb els nostres tècnics. Seria una solució? Depèn. Si aconseguim controlar la capacitat màxima de la platja, sí.

Hi ha d’haver una limitació de banyistes?
No queda més remei, la capacitat màxima de la platja està al límit, hem de conscienciar la gent que no hi cap ningú més. Quan no hi caben no hi caben.

S’han de regular les barques, també?
Jo crec que també, i crec que el Govern ho té previst. Si no, no hi ha control ni del mal a la posidònia, ni de neteja… També és gent que arriba a la cala i no comptam dins els que hi van a peu. S’hauria d’establir quina càrrega màxima té. Hi ha molts de llocs on estan limitats els amarraments.

Vols afegir qualque cosa?
Hem de poder donar la imatge de Cala Varques que es mereix, la imatge d’ara no és bona, ens ha fuit de les mans. Entre poc i massa la mesura passa. Mantenc el compromís de l’Ajuntament, tot i reconèixer que no és fàcil.

Back To Top
Search