Skip to content

“No som el batle de Porto Cristo o de s’Illot, aquesta concepció s’ha de canviar”

Sebastià Nadal (Manacor, 1977) és mestre d’Infantil i Primària i el nou delegat dels nuclis de la zona costanera. A més, és responsable de l’enllumenat públic, la neteja d’edificis, energies renovables, subministrament d’aigua potable i vigilància d’activitats i usos de les platges. Parlam amb ell sobre el nou període a l’Ajuntament.

Com encares aquesta nova etapa com a càrrec públic?
En aquest moment no gaire bé perquè essent professor ara mateix estaria de vacances! Llevat d’això, supòs que el moment més dur per jo serà al setembre, quan tots els companys tornin a la feina i jo segueixi a l’Ajuntament. Jo sempre dic que som mestre i vull acabar exercint de mestre, aquesta etapa és momentània.

Una de les teves responsabilitats és l’enllumenat públic. Com es milloraran horaris i intensitat lumínica?
L’enllumenat és una qüestió complicada. Venim d’una concessió que ja va començar sense complir-se i durant una sèrie d’anys no s’ha fet res al respecte. De fet, fins al final de la legislatura passada no es va engegar un expedient sancionador i ara l’hem d’acabar de tramitar. D’altra banda, hem d’aconseguir que l’empresa concessionària compleixi els plecs del contracte que encara està en vigor, ja que falten cinc anys de contracte. El manteniment dels fanals és deficitari i la intensitat lumínica, en molts casos no és el que toca i ara ho hem d’intentar resoldre. Un dels grans problemes ha estat que no es van establir quines eren les responsabilitats de l’empresa i quines de l’Ajuntament i ara no vull renunciar a la via de negociar amb l’empresa sobre què ha de fer l’Ajuntament i què ha de fer l’empresa. Els ciutadans tenen dret a tenir llum i ara estam en el punt d’analitzar l’estat de fanals i comptadors i establir quins corresponen a cadascú. Per això s’han redactat tota una sèrie d’informes que ho analitzen.

Quin temps es tardarà a arreglar aquestes deficiències?
Va per llarg, segurament la legislatura sencera, si tot va bé. Anirem per fases i el més urgent són els comptadors. S’hauran d’arreglar tots aquells que tenguin deficiències i segurament s’haurà de fer amb personal propi.

Una altra qüestió és l’aigua potable. N’hi haurà?
N’hi haurà. Tendrem aigua, sigui amb desnitrificadora sigui via Abaqua, que sembla que és una opció més estancada perquè les obres estan paralitzades a Petra.

Hi ha doblers?
S’haurà de demanar finançament, supramunicipal segurament. Tenim un departament que cercarà totes les subvencions que facin falta.

El contracte de neteja d’edificis, es municipalitzarà quan s’acabi d’aquí a tres anys?
Des del PSOE ja fa dos anys que demanàvem a l’anterior govern que fes tots els informes necessaris per determinar si és o no viable que l’Ajuntament ho assumeixi i jo estic convençut que es pot fer. És cert que no és una competència pròpia i s’ha de fer una feina burocràtica prèvia però des del moment en què l’estam assumint econòmicament, consider que ho podem gestionar i amb un control molt més efectiu i estricte del que tenim ara mateix.

També dus activitats i usos de les platges. Quina feina es farà?
Les concessions es duen des de turisme i el que jo faig és rebre les queixes i ho notific a turisme. D’altra banda les inspectores de servei s’encarreguen també de fer una tasca de control en aquest sentit.

Pel que fa a zona costanera, una de les queixes d’AIPC és que PSOE havia obtengut un 15% dels vots i ells prop del 50%. Què en penses?
Primer de tot cal dir que no és un 50%, és manco. Els números són números i s’hi pot jugar tot el que es vol i arribar a les conclusions que vols treure. És vera que AIPC en el districte número 5 va treure un 45% però això no és la majoria. Si jugam amb els números, podem dir que el 55% de persones d’aquest districte no els va votar i aquí entram nosaltres. Una altra cosa que cal tenir en compte és que no estam xerrant de nuclis de població sinó que xerram del municipi sencer… Si fos així, a Son Macià hi hauria d’haver delegat del PP, perquè va treure majoria i Cales de Mallorca seria del PSOE… Però això no funciona així, la llei electoral està pensada en el marc del municipi i no hi ha més discussió.

Et sents legitimat?
Jo som de Manacor, no puc ser de dos llocs diferents i no crec que per aquest fet no pugui representar a Cales de Mallorca, per exemple. No està escrit enlloc que el delegat de Porto Cristo hagi de ser de Porto Cristo. Objectivament m’ha tocat ser delegat perquè per perfil era qui anava millor i el meu requisit va ser que s’havia de canviar la concepció: jo no som el batle de Porto Cristo o de s’Illot, aquesta concepció s’ha de canviar: el batle és de tot el municipi i és en Miquel A més, jo no puc fer dedicació exclusiva a un sol nucli perquè no seria just per la resta.

Back To Top
Search