skip to Main Content

Nomenament de Jaume Rigo

Jaume Rigo, fins ara president de la Confraria del Sant Crist de Manacor i secretari de l’Associació de Confraries deixa aquests càrrecs. No per haver-se’n cansat sinó tot el contrari, per un “ascens”. El bisbe de Mallorca l’ha nomenat, dins una reforma més àmplia de l’organigrama, responsable del “Secretariat Diocesà de Formació i acompanyament de confraries i obreries”. A Mallorca hi ha més de 250 confraries. Tot un repte pel també responsable del Centre Universitari de Manacor. Enhorabona.

Back To Top
Search