Skip to content

Només un 6,1 per cent de la població activa a Manacor està en atur

Tant el 2023 com també el mes de gener de 2024 s’han assolit mínims històrics pel que fa a la taxa d’atur.
El frenesí del creixement econòmic, i per tant de l’ocupació de la població activa sembla que no té aturall. Les sensacions que es desprenen de l’activitat econòmica que es veu a simple vista, es confirmen en contrastar-les amb les informacions oficials.
Segons dades de l’IBESTAT i el SOI, Manacor va tancar l’exercici de 2023 amb una mitjana anual de 1.253 persones en situació d’atur, aquesta xifra suposa un mínim històric des de l’any 2005. La taxa d’atur va assolir també un nou mínim històric, del 6,1 per cent de la població activa. A les Balears, aquest percenttge és d’un 8,2 per al mateix període de temps. Manacor, per tant, no s’atura de generar llocs de feina, sobretot en el sector de serveis i, més encara concretament en el de l’hostaleria.
Més de la meitat de la població en situació d’atur a Manacor, un 50,3 per cent, fa més de mig any que està sense feina. Un de cada tres aturats és major de 55 anys i un de cada quatre és estranger. Gairebé un de cada tres té un nivell de competència i qualificació professional baix.
Aquestes dades del 2023 semblen consolidar-se també en el primer mes de l’any 2024. Així durant el mes de gener passat la taxa d’atur havia baixat un 12,1 per cent a Manacor i un 12,5 al conjunt de l’arxipèlag. La situació és tan extraordinària que els 1.215 treballadors en atur d’aquest mes de gener són la xifra més baixa de tota la sèrie històrica d’aquest mes de l’any a Manacor.
L’any passat, la taxa d’atur a Manacor el mes de gener havia estat d’un 7,3 per cent. Enguany, aquest darrer mes ha estat d’un 6,3.
Tot i que sembla que hem entrat en un moment de desacceleració econòmica després de la pujada postpandèmica, caldrà veure com evoluciona ara durant aquest 2024 la generació de llocs de treball i el creixement econòmic, i si això pot suposar un efecte de crida per a nova mà d’obra, necessària per consolidar aquest creixement.
Back To Top
Search