Skip to content

“Nosaltres, com a federació, no podem defensar una normativa única, perquè representam moltes famílies”

Miquel Àngel Guerrero és el director de la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA). Hi parllam perquè ens doni el punt de vista de la federació respecte de la regulació de l’ús del mòbil als centres educatius.

Com viviu des de la FAPA la problemàtica de l’abús de noves tecnologiers en l’entorn educatiu?
El tema dels mòbils ara s’ha fet visible mediàticament, i és un tema que, evidentment, ha preocupat a les associacions. I a nosaltres ens arriben aquestes inquietuds per part de les associacions que estan federades amb nosaltres. És un tema que de cada vegada ens fuig més de les mans, sobretot amb la introducció de les xarxes socials i amb la problemàtica de la pornografia entre els menors. El que és ben clar és que els mòbils, així com venen de sèrie, no són segurs per a certes edats, perquè sovint és massa difícil que hi pugui haver un bon control parental dels dispositius.

Hi heu fet cap acció, al respecte?
Fins ara, el que hem fet és orientar les associacions. Per exemple, proposam xerrades i tallers als centres per tractar aquest tema. Perquè una de les nostres feines principals és aquesta, assessorar les associacions de famílies d’alumnes perquè puguin dur a terme les seves activitats que vulguin promoure. D’altra banda, feim formacions. I, finalment, feim una feina de representació davant la Conselleria i l’administració pública, més de polítiques educatives.

Què vos sembla l’iniciativa del grup Adolescència Lliure de Mòbil?
Evidentment, és una iniciativa molt interessant i molt positiva i la veim amb bons ulls. Sobretot perquè posa damunt la taula que és una preocupació per a moltes famílies.

Quines propostes duríeu a terme per a millorar la situació?
Nosaltres, en aquests moments, com a federació, no demanam que se reguli ni que se prohibeixi l’ús dels mòbils. El que hem estat xerrant i hem començat a treballar amb experts del tema, però de manera interna, perquè ens trobam en una situació difícil. Com a federació d’associacions que representen una gran pluralitat de models de família, no podem donar una solució única per aquest conflicte. Les necessitats de les famílies poden ser molt diverses. És molt fàcil proposar una prohibició, però és més necessari regular què es fa amb el mòbil.

Voleu afegir res més?
Sí. Actualment no tenim una postura concreta respecte d’aquest tema, perquè no l’hem debatut en assemblea ni de manera àmplia. El que volem aconseguir és que, almanco, a cada centre educatiu hi pugui haver un debat per arribar a unes conclusions sobre com se pot utilitzar el mòbil i a quines edats. Aquesta és la feina que podem fer nosaltres com a federació. Després, si se decideix o no fer una prohibició més general, ja no correspon a les nostres funcions.

Back To Top
Search