Skip to content

Nota de la redacció entorn de l’article “Vergonya santantoniera”

A la nostra edició de paper publicàvem la setmana passada un article d’opinió de Lluc Gayà, que també podeu llegir complet en aquest enllaç: “Vergonya santantoniera”. No és funció d’aquesta redacció valorar els articles d’opinió que publicam, atès que la llibertat d’expressió és total a la nostra publicació. Cal, però fer un aclariment entorn del darrer paràgraf de l’article, que diu així:

“La setmana passada es varen publicar una sèrie de preguntes, que havien respost diverses persones que havien participat en el debat de Sant Antoni de fa setmanes. Les respostes del president del patronat i del baciner han motivat aquest article. Quan després d’haver-hi un debat molt important, no per les conclusions o decisions que pogueren produir-se, sinó per la mateixa capacitat de debat i d’aprofundiment en qüestions que fa pocs anys no s’havien qüestionat, va valer la pena. Però aquests dos senyors falten al respecte als manacorins i manacorines, amb les seves respostes sense raonament, llevant-se les responsabilitats del damunt, directament no responent a preguntes directes, demostrau no ser mereixedors de gestionar els dies més importants per al poble de Manacor”.

Consideram important que els nostres lectors sàpiguen que aquestes entrevistes s’han realitzat de manera telemàtica i que va ser des d’aquesta redacció mateixa que es va demanar concisió en les respostes: “Un sí o un no, i, si s’escau, un perquè molt escuet”. Això explicaria idò el format de respostes tant d’Antoni Gomila com de Mateu Juan.

Demanam disculpes per les confusions o perjudicis que això pugui haver creat, tant als dos entrevistats, com a Lluc Gayà i a la resta de lectors nostres.

Back To Top
Search