Skip to content

Nous recursos municipals i més agents de Policia Local per combatre la violència masclista i protegir les víctimes

La unitat contra la violència masclista de la Policia Local de Manacor ja és una realitat. Els agents col·laboren activament amb la Policia Nacional, el Ministeri de Justícia i tots els serveis d’atenció que existeixen. L’objectiu comú és “protegir les prop de cent quaranta víctimes que ara mateix a Manacor compten amb sentències que condemnen els seus agressors o amb mesures de protecció judicial i actuar en cas que sigui necessari”, explica el delegat de Policia, Joan Gaià.
A més, “cada víctima té un agent de referència i comunicació directa amb ell o ella les vint-i-quatre hores del dia”, afegeix Gaià. “És necessari que tots els professionals que feim feina per prevenir i actuar davant un cas de violència masclista ens coordinem per ser més efectius. Des de l’Ajuntament estam orgullosos d’invertir recursos municipals a aquesta tasca. A Manacor cap funcionari públic ja no dirà que la violència masclista no és competència seva i així evitam la desatenció i també la revictimització que suposa que les dones hagin de repetir la seva història cada vegada que acudeixen a un servei de l’administració”, destaca Carme Gomila, la regidora de Serveis Socials.

Deu policies més
La signatura del conveni VioGen entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament el setembre del 2020 s’ha traduït amb la incorporació de 6 nous agents a la plantilla de la Policia Local de Manacor. A aquests “s’hi han sumat quatre agents més aquesta mateixa setmana i res de tot això hauria estat possible sense aquest conveni perquè la llei Montoro, que segueix en vigor, no permet crear nous llocs de feina públics”, assegura el regidor de Policia, Joan Gaià.
Durant els darrers dos anys i mig, els agents de la Policia Local han rebut la formació necessària i s’han connectat les bases de dades referents a casos de violència masclista de tots els cossos policials, l’administració de Justícia i el Ministeri d’Igualtat. “La llei ens marca qui té les competències, però des de l’Ajuntament estam implicats en prevenir i en actuar davant cada cas. Enfortim els recursos que fan que les víctimes i les seves famílies se sentin ben acompanyades, tot i que fan falta més recursos en aquest àmbit”, concreta Carme Gomila.

Atenció integral i prevenció
Tot i que les competències en violència masclista són compartides entre diferents administracions, el conveni que ha fet entrar l’Ajuntament de Manacor en el sistema VioGen també ha fet passes per oferir una atenció integral a les víctimes. “L’Ajuntament i la Policia Nacional proporcionen a cada víctima informació clara sobre els seus drets i els recursos que té a l’abast, ja siguin municipals, del Consell, de l’IB Dona, de l’Estat o oferts per entitats i associacions”, explica la regidora de Serveis Socials. “Les taules de coordinació i prevenció contra la violència masclista han agafat molt de pes, permeten unificar criteris, fer augmentar la qualitat de l’atenció que oferim, protegir les víctimes dels seus agressors i coordinar estratègies de prevenció”, conclou Carme Gomila.

Back To Top
Search