Skip to content

“Obrir la peixateria seria importantíssim per la plaça”

[pullquote] Amanda Fernández va ser la responsable de la plaça de les Verdures durant el mandat de Miquel Oliver i dels partits progressistes al capdavant de l’Ajuntament
[/pullquote]

Quins plans havies previst per a la plaça els mesos que en vares ser responsable?
T’explic primer la situació que hi havia quan jo vaig arribar. En aquell moment s’havia iniciat un pla de dinamització comercial a Manacor a través de l’IDI (Institut d’Innovació empresarial). Dins aquest pla, per exemple, hi havia la campanya “Manacoritza’t”. Però encara estava tot damunt paper, no s’havia acabat de posar en marxa. Dins aquest pla, hi havia un apartat dedicat a la plaça de les Verdures. Allò que em vaig plantejar jo, va ser que la plaça, en lloc de ser només un apartat, tengués el seu propi pla. Per a fer-ho també em vaig posar en contacte amb l’IDI i vàrem fer una reunió a tres bandes: placers, ajuntament i Pere Jiménez de l’IDI. A partir d’aquí les conclusions varen ser que els placers havien de fer unes coses i l’Ajuntament unes altres.

Quines eren les coses que havia de fer l’Ajuntament?
Primer de tot fer el reglament de règim intern, que no n’hi havia; i regularitzar així els trasts de la plaça, ja que n’hi havia molts de buits. I per últim fer una sèrie d’inversions, entre les quals la més destacada era la de la peixateria.

I els placers què havien de fer?
Una de les idees que varen sortir va ser la de fer qualque tipus de formació, per exemple de com col·locar el gènere perquè resultàs més atractiu, i altres coses així. També reunir-se, fer propostes… Això sé que s’ha fet. I ganes per part seva n’hi havia. A més, no només s’hi implicaren els placers, sinó també la gent dels comerços del voltant.

Sí que s’han fet propostes complementàries com les tapes, concerts, etc.
Sí, i això funciona. Nosaltres, per exemple, vàrem començar a fer activitats d’aquestes, com la de fer-hi rosaris, bunyols i altres coses. D’una manera o d’una altra això ha continuat, però no basta. Hi fan falta inversions.

Abans has parlat de la peixateria, com està aquest tema?
La part de defora està arreglada, només falta la part de dins. S’havien plantejat dues opcions: fer un concurs i que la persona que el guanyàs l’equipàs, o que l’equipàs l’Ajuntament i ho tragués amb unes altres condicions. Nosaltres optàvem per la darrera opció i ho havíem pressupostat així. Quan ens tragueren del govern, Bernardí era la persona que ho va agafar i tot d’una va dir que sí. Llavors ell va dimitir i ara, la veritat, no sé per què està aturat.

Creus que seria important per reviscolar la plaça? Què més aniria bé?
Obrir la peixateria seria importantíssim per la plaça, per jo. Hi duria més gent. Si la gent del centre pot comprar carn i peix de qualitat allà, segur que hi anirà. Què més? Que sigui atractiva, que faci ganes d’anar-hi. Ja té moltes coses bones: el tracte personal, de proximitat, etc.

Quin és el procediment per tenir un trast?
Això va per concurs públic. La idea que tu vas a demanar un trast i el te donen és errònia. Hi ha un procediment. L’Ajuntament els ha de treure a concurs i els interessats, presentar-s’hi. De la mateixa manera, qui té un trast i el té tancat per molt de temps, perd la plaça.

Back To Top
Search