Skip to content

Passen pena per la llengua a l’Ajuntament

Que l’Ajuntament de Manacor ha estat un model a seguir quant a normalització lingüística és un fet que poca gent podria contestar. És evident que sempre hi ha qualque taqueta. Durant anys, la veu que responia al telèfon de centraleta ho feia amb un escuet “Sí”, que venia sempre acompanyat després d’una alocució sempre en llengua espanyola. Això ja no hi és. Hi ha hagut algunes llacunes a la retolació, que s’han anat corregint. I totes aquestes mancances han quedat enrere. Ara però, en determinats entorns de l’Ajuntament n’hi ha que passen pena perquè veuen que el domini de la llengua catalana per part d’alguns nous empleats és molt baix, fins al punt que qualcun ha arribat a argumentar que “no entén el català”. Sabem que és personal eventual, però també sabem que l’atenció en català ha de ser prioritària dins un Ajuntament que sempre ha pogut presumir, i amb raó, de ser modèlic dins el camp de la normalització de la nostra llengua.

Back To Top
Search