skip to Main Content

“Dins el Patronat no crearem cap comissió de dona, ni d’home”

[pullquote] Després del debat sobre la festa de Sant Antoni quedaren algunes preguntes sense resposta. Vet aquí les respostes que ens ha donat Antoni Gomila, president del Patronat de Sant Antoni, al respecte.
[/pullquote]

Té sentit la bacina a dia d’avui? Cal que cobrin, els dimonis i els sonadors?
Tot. No cobren, reben una gratificació.

En Perfecto Acosta du el maneig de la colla de dimonis del Port. És el baciner, sense bacina. Seria factible això a Manacor?
No.

Els dimonis s’han de triar per herència? A dit per part del baciner? O d’una altra forma?
No s’hi han triat mai per herència, i no s’han de triar a dit per part del baciner. S’han de triar en la forma que preveu el reglament.

Us agradaria la fórmula d’una escola de dimonis?
Si.

I unes eleccions a l’estil de les que es fan a Pollença?
No, de cap manera.

Per què creis que tanta gent us diu com heu de fer les coses i ningú mai no ho diu a cap altra de les entitats de Manacor?
Per repercussió mediàtica, per treure’n un profit propi i fer sentir la seva veu.

Fins quan ha de ballar un dimoni? Què diu el reglament entorn d’aquesta qüestió?
Fins que vulgui i tengui el suport del Patronat i del baciner. El reglament diu això mateix en aquest aspecte.

Ajuntament, metge, monges i capità Jaume són els quatre primers balls. Quatre poders tradicionals. Es poden canviar les aturades de la volta dels dimonis?
Si.

Preveis un protocol de prevenció i combat de les agressions sexistes?
No.

Posareu clàusules per evitar representacions hipersexualitzades de la dona a foguerons o carrosses?
No

Quan podrem veure una dona ballar?
En qualsevol moment.

Creareu una comissió de la dona dins el Patronat?
No. Ni de dones ni d’homes.

Back To Top
Search