Skip to content

“Pensam que hi ha hagut un problema estructural”

Francesc Vicens és vicari episcopal de Patrimoni Històric i Cultural. Amb ell parlam dels béns afectats per l’esbucament de la volta de l’església de Son Negre.

Quins són els béns mobles que cal preservar després de l’esbucament?
Només són les imatges dels sants. Es va aprofitar la visita dels tècnics per retirar-los. S’han guardat a un lloc segur, la casa de Son Negre que està ben aferrada a l’església. Els retaulets laterals són d’obra i per tant no els podem tocar. La majoria dels bancs, que s’havien replegat d’aquí i d’allà, han quedat davall l’enderroc, tot i que se’n podrà salvar qualcun.

I el retaule del presbiteri?
No s’ha pogut desmuntar. Són uns plafons de fusta que van a la paret. En principi no es banyaran si no plou tort. A les parets laterals del presbiteri hi ha uns solets pintats. Tot això, en aquests moments, no es pot protegir, perquè encara no s’han pres les mesures cautelars.

Quin valor patrimonial tenen les figures de sants preservades? Són de la mateixa època de constrrucció de l’església?
No n’hi ha de gaire més antics. Parlam de final del XIX o principi del XX. Tenen valorr perquè són els sants d’allà, però no són talles de primer ordre. En tot cas, no s’han vist afectades.

Els béns mobles no figuren al Catàleg municipal de patrimoni. Sí que hi figura l’edifici.
Sí. És un edifici amb dues èpoques constructives diferents. A la primera fase es va construir el campanar, el presbiteri, una sagristieta i les tres voltes aferrades al presbiteri, que són les que han caigut. No tenim documentat que hi hagués un projectista. La segona època és la projectada per mossèn Alcover. Aquí no hi ha cap crui.

Com s’explica l’esbucament?
Per la manera com ha col·lapsat pensam que hi havia un problema estructural. La volta va deixar de fer feina, i després de la volta, va caure la teulada. Això ens desorienta i ens espanta. No plantejam cap solució fins que no tenguem els informes dels tècnics.

Quines són les passes que se seguiran?
Primer de tot, les mesures cautelars. Tomar el que no s’aguanta i assegurar i apuntalar el que quedi, per poder-hi entrar a llevar els enderrocs. A partir de l’elaboració dels informes podrem valorraar quines possibles intervencions s’hi podran fer.

Es tracta d’un cas inèdit?
A Campos, al segle XVIII passà amb el convent dels Mínims. També hi ha la timba de Felanitx. Però d’ençà que tenim la metodologia moderna no en record cap cas. Hi ha casos de bigues malmeses, d’humitat o de formiga blanca. Però tot això ho tenim molt per mà. Podem dir que menys d’un u per cent dels edificis de l’església tenen problemes d’estructura.

Back To Top
Search