Skip to content

“Pensam que la religió hauria d’estar fora de l’escola”

Amanda Fernández (Manacor, 1979) és la directdora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Parlam amb ella del paper de la religió a l’escola.

La religió, independentment de la confessió, hauria d’estar dins o fora de l’escola pública?
Pensam que la religió hauria d’estar fora de l’escola. Ara bé, ens trobam amb diferents lleis, partint de la constitució mateixa, que estableixen una altra cosa. Ara tota aquesta qüestió ha ressorgit per la prova pilot que feim amb la religió islàmica. De fet, totes les comunitats autònomes ja ho feien, llevat de la nostra i de la de Múrcia. Com a Conselleria d’Educació n’hem parlat i pensam que l’opció religiosa hauria d’estar fora de les escoles.

De fet, també es podria fer d’una altra manera.
Sí. Per exemple a l’àrea de Valors es podrien introduir les diferents religions, els valors que tenen, la relació amb la tradició… I tot això sense perjudici del dret personal de cadascú de creure.

Dius que hi ha una normativa superior. El que es fa amb la religió a les Balears és el mínim que permet la llei, o encara es podria fer menys?
Crec que hem començat per uns mínims. La part de religió catòlica ja estava imposada. Els números d’alumnes que s’hi matriculen van davallant, i això no és cap sorpresa per a ningú. A banda dels acords amb la Santa Seu també hi ha acords, que daten del 1992, amb la comissió islàmica, la religió jueva i l’evangelista. Fins que la comissio islamica no ens va transmetre aquesta necessitat nosaltres no ens hi posàrem. Va ser una petició seva, a partir d’aquests acords que t’esmentava del 1992. No s’ha oferit, sinó que s’ha donat a partir d’un reclam.

I per això arriben ara aquestes proves pilot.
Sí, a l’escola de Lloseta i a les dues de Santanyí.

La fórmula emprada per a la religió islàmica serà la mateixa que per a la catòlica? És a dir, selecció inicial per part dels responsables de la confessió, i compliment d’uns requisits com ara titulació d’un grau o llicenciatura, màster del professorat o CAP i català…
Sí. Des de la Conselleria revisam que es complesquin tots aquests requisits. Un dels problemes pels quals tot això encara no ha començat és que no hi ha tampoc tanta de gent que complesqui aquests requisits. A més, hi ha uns currículums aprovats des del 2016 per a infantil i secundària, i del 2014 per a primària. No es pot fer el que es vulgui. Segons com preocupa que tot això pugui estar dins els centres, amb determinades connotacions molt masclistes, i amb easpectes que també ens afecten com a Conselleria d’Educació…

Quines expectatives pensau que pot crear aquesta nova oferta en el si de la comunitat musulmana?
Es va fer una demanda a les famílies, i els resultats no varen sorprendre. De fet, la prova pilot és per saber quina demanda hi ha, també. El que et puc dir és que a Manacor també n’hi va haver, de demanda.

Back To Top
Search