Skip to content

“Per distàncies i per orografia, Manacor es pot fer a peu”

Coincidint amb la feina de la nostra redacció per elaborar aquest reportatge sobre l’ús del patinet al municipi de Manacor, l’Ajuntament ha publicat un vídeo explicant que els usuaris de patinets no poden passar de 25 quilòmetres per hora, no poden circular per espais destinats a l’ús de vianants, han de fer servir llums o roba reflectant si circulen de nit, no poden transportar més d’una persona damunt el patinet, i no poden circular mirant el mòbil o amb auriculars.

Nosaltres n’hem volgut parlar amb Sebastià Llodrà, delegat de Mobilitat, que alerta que “tot i que s’ha publicat aquest vídeo, no hi ha cap ordenança vigent ni que s’hagi aprovat recentment, simplement és que això ve regulat per normativa circulatòria i nosaltres ens n’hem volgut fer ressò”.

Llodrà recorda que els patinets “són vehicles de mobilitat personal, són menys contaminants, perquè circulen amb eletricitat i transporten una sola persona, però són uns vehicles que es troben en expansió i creixement”.

Sebastià Llodrà reconeix que “la policia ja ha hagut d’aturar i retenir vehicles que superaven la potència màxima permesa”. Més que un cas similar als històrics “trucatges” de ciclomotors i motocicletes, ens trobam davant una manca d’uniformitat en les normatives dels diferents territoris, que fan que els fabricants no s’ajustin a un estàndard de fabricació.

Tot i que hi ha un procés de normativització obert, el delegat de Mobilitat manacorí reconeix que “ha crescut més el vehicle que la normativa mateixa, que li ha hagut d’anar per darrere”.

Per a Llodrà, “els vehicles de mobilitat personal com pot ser el patinet elèctric, són millors que un cotxe o una moto de benzina, però l’aposta hauria de ser pels vehicles de mobilitat activa, com ara bicicletes o patinets sense motor”. En aquest sentit Llodrà puntualitza que a la nova zona de preferència per a residents, la prioritat de circulació serà per als vianants i per als vehicles de mobilitat activa”. A banda dels vehicles motoritzats dels residents, només vianants i vehicles com bicicletes o patinets no elèctrics podran transitar per carrers com el del Convent o la plaça dels Pares Creus i Font-i-Roig.

En qualsevol cas, Sebastià Llodrà, remarca que “per les distàncies i per l’orografia, dona per fer-ho a peu més que no en un vehicle motoritzat”.

I ara, amb les normes vigents, “des del moment que està regulat i hi ha una conducta contrària al reglament, hi pot haver sancions, tot i que com ja feim, hi haurà comunicació i publicitat sobre la qüestió”, acaba dient el delegat, que no descarta qualque tipus de registre sobre patinets elèctrics en circulació, perquè “estan en un estadi superior a la bicicleta, que si no pedales no es mou”.

Back To Top
Search