skip to Main Content

Per Pasqua no hauran acabat

A Porto Cristo l’expectació es mescla inevitablement amb la preocupació. Ens han dit veus informades que les obres de la primera línia aquestes festes que venen encara no estaran acabades. Sí, però, que es preveu tapar la calçada perquè puguin obrir restaurants i comerços. Es veu que han perdut l’alegria, amb les obres, cosa natural. Sempre són motiu de queixa i controvèrsia, aquests moviments, i la paciència sol acabar-se.

Back To Top
Search