skip to Main Content

“Els polítics que han estat delegats de Policia no han estat prou valents per dur a terme les millores necessàries”

Parlam amb Núria Hinojosa, portaveu del grup Socalista a l’Ajuntament, del conflicte de l’equip de govern amb la policia: “Amb voluntat política, clar que sí que es pot resoldre el conflicte. Amb l’aprovació d’una Relació de Llocs de Feina consensuada, una bona gestió dels recursos humans de la policia i amb els instruments que necessiten per fer la seva feina amb bones condicions seria suficient”.

La Policia Local ha vist minvada la seva plantilla perquè durant l’època Pastor es va apostar per amortitzar places de policia i destinar els doblers a altres partides, però això ha suposat que en deu anys tinguem almenys vint policies menys al carrer, i estam parlant d’un municipi important com Manacor. A més, les polítiques estatals del PP i de Montoro no deixen crear places noves ni tampoc ocupar les vuit que tenim a l’Ajuntament però que no estan dotades”.

D’altra banda, a l’hora d’establir els quadrants d’horaris, els torns nocturns i festius, diu Hinojosa “es posa de manifest el poc marge d’efectius existent per cobrir amb garanties les necessitats del servei”.

Segons la regidora socialista, “també s’ha de reconèixer que els polítics que han estat delegats de Policia no han estat prou valents per dur a terme les millores necessàries dins el cos o ni tan sols n’han estat coneixedors”.

Back To Top
Search