Skip to content

Porta a porta al Barracar

El departament de Medi Ambient fa una feinada per assegurar el correcte funcionament del servei de recollida porta a porta. Com se sap, molt recentment aquest servei s’ha ampliat a una part important de Manacor, a l’entorn del passeig de Na Camel·la i cap a la zona del carrer del Barracar. S’han fet sessions informatives i s’ha notificat el canvi de sistema. Tanmateix, sempre n’hi ha que no volen o no saben escoltar. Sempre n’hi ha, també, que no veuen el missatge, o que no es donen per al·ludits. Tant se val el motiu. El cas és que, com que no hi ha contenidors, continuen deixant el fems allà on el deixaven, amb les consegüents molèsties que això provoca als seus veïnats, i, perquè no ho hem de dir, a ells mateixos. Estam segurs que, primer amb pedagogia i després amb mà dura, el porta a porta en aquesta barriada aconseguirà un correcte funcionament com l’ha aconseguit ja a la resta del centre de Manacor. De fet, són moltes les barriades i molts els ciutadans encara, que esperen ansiosos l’arribada d’aquest sistema, que infereix comoditat i sensació de viure a un indret modern, amb serveis de proximitt i avançat cívicament.

Back To Top
Search