Skip to content

Porto Cristo ha de tenir més autonomia per no dependre de vaivens polítics

Pep Barrull Badia (Lleida, 1953) és el director de l’IES Porto Cristo. Va ser, fa molts d’anys, regidor a l’Ajuntament de Manacor pel PSOE i també fundador d’AIPC. Ara serà el representant del batle a Porto Cristo. Amb ell parlam d’aquest nomenament.

– Exactament quin és el teu càrrec i què implica?

– Seré el representant personal de la batlia a Porto Cristo. No cobraré salari, ni tenc responsabilitats de govern a Porto Cristo. D’alguna manera he de ser l’enllaç entre Porto Cristo i l’equip de govern, l’encarregat de comunicar aquelles necessitats de caràcter urgent del nucli.

 

– I amb quin esperit t’hi poses?

– Un dels elements en el qual faig molta incidència és en la participació ciutadana. A través de la pàgina web hi hauria un link perquè la gent pugui fer propostes, queixes, necessitats. I per a la gent que no manegi internet s’obriria una bústia a l’oficina municipal.

 

– Des d’AIPC ja s’ha fet una lectura en clau de provocació per part de l’equip de govern. Què véns, a comandar, o a fer de pont?

– Jo faré el que em demani l’equip de govern, però evidentment jo he de ser un pont i no vull que això generi cap tipus de crispació, perquè els governs estan per donar solució als problemes. Jo som el mateix, no he canviat. De la mateixa manera que en el seu moment vaig trobar que AIPC havia de ser al govern, ara ja no és un problema meu si hi ha acord o si no n’hi ha. Sí, seré un pont amb AIPC però també amb els altres, perquè el govern ha de ser de tot el poble.

 

– Quina relació mantendràs amb la junta de districte? En formaràs part?

– No en formaré part. És un òrgan que no té capacitat de decisió, només pot fer propostes com una comissió més. S’hauria de transformar en un òrgan de debat però també d’entitats. I que d’aquí es canalitzassin propostes que arribasssin a l’equip de govern i als plens.

 

– Les coses seran diferents

– És evident que la gent ha votat un canvi, la gent està farta de la vella política. La democràcia és una altra cosa. Hem de ser transparents, en les decisions, en la gestió dels recursos econòmics. Qui vulgui participar ha de tenir-ne l’oportunitat. L’oposició ha de controlar el govern, però també la ciutadania. I aquest és el motiu que m’ha duit a a cceptar la proposta d’en Miquel. En un moment d’il·lusió col·lectiva com el que vivim vaig pensar que no podia dir que no.

 

– Tens por de la reacció dels portenys de l’entorn d’AIPC?

– De por no en tenc cap. Jo el que vull és que tothom s’impliqui. Per desgràcia no tenim ajuntament propi. Això és el que hi ha. Les negociacions han anat com han anat i AIPC no és dins l’equip de govern. Escoltaré tothom, partits polítics i ciutadans per canalitzar inquietuds. Però en el Port hi ha altres sensibilitats, que no tenen la força electoral d’aipc però que tenen la legitimitat que pugui tenir qualsevol altra força.

 

– Quin horitzó preveus per a Porto Cristo?

– Porto Cristo hauria d’aspirar a tenir més autonomia i això s’ha de traduir en qualque cosa legal, que no depengui de vaivens polítics. AIPC ha estat la crossa necessària i això garantit un finançament o unes inversions, però si no ho és, com ara, hauríem de tenir aquesta autonomia.

 

– Si s’arribava a un pacte de l’equip de govern amb AIPC…

– Entenc que la meva tasca ja no seria necessària. Jo no tenc aspiracions polítiques. I si AIPC arriba a entrar i pacten, dimitiré i tots tan amics.

Back To Top
Search