Skip to content

“Quan parlam de comerç, parlam d’economia, però també d’altres coses, com ara d’identitat o de cultura”.

Manacor, pioner a fer una Àrea Municipal d’Impuls Comercial (AMIC)

Dilluns matí, l’Ajuntament de Manacor presentà el nou pla d’enfortiment comercial per a la dinamització del comerç local de Manacor. És un projecte que posa en marxa amb l’assessorament de Focalizza, una empresa de consultoria experta en la realització de projectes d’impuls comercial que compta amb una experiència ja consolidada arreu del territori català i que és especialista en projectes emmarcats en la figura d’AMIC (Àrea Municipal d’Impuls Comercial), aprovada ara fa poc més d’un any pel Parlament balear.
La proposta fou presentada pel batle de Manacor, Miquel Oliver; la delegada de Comerç i Promoció Econòmica, Paula Asegurado; la tècnica, Henedina Perelló; i el responsable d’aquesta empresa, Oriol Casena.
Segons el que ens explicà Asegurado, responsable de Promoció Econòmica, el projecte constarà de dues fases. Una primera fase, que es calcula que serà d’uns sis mesos, sempre en funció del planejament que es vulgui fer, consistirà en una anàlisi del mapa comercial de Manacor a tall de diagnosi a través de l’estudi de l’espai urbà i d’entrevistes amb el sector comercial i diferents professionals; una fase clau, segons l’especialista Oriol Casena, perquè cal “comprendre per actuar”. En una segona fase i un cop determinats els objectius, es preveu la concreció d’accions estratègiques, programes i propostes específiques de dinamització comercial per engegar el full de ruta.
Focalizza rebé l’adjudicació d’un contracte menor i el pressupost final d’aquest pla d’enfortiment comercial haurà d’estar subjecte al paquet d’actuacions que es proposin a partir de la primera fase d’exploració.
Miquel Oliver posà l’accent en la unitat d’acció i en “la capacitat d’associar-se”, tant amb mesures per generar consens en el sector, com amb la transversalitat de la proposta des d’un punt de vista multisectorial. “Necessitem que el teixit comercial de Manacor estigui alineat”, aclarí en aquest sentit l’economista Oriol Casena. Aquesta, de fet, ha de ser una de les senyes d’identitat del projecte, ja que les actuacions estaran encaminades a treballar estretament amb altres àrees per generar una proposta comercial “amb implicacions a nivell urbanístic, cultural i social”, com afirmà Miquel Oliver.
Destaquen que no es tracta d’una simple campanya comercial, sinó que és un pla d’actuació amb l’objectiu principal de millorar les polítiques públiques que contribueixin a fer un espai comercial més col·laboratiu i agradable per a la ciutadania. En aquest sentit, el batle de Manacor declarà que “si haguéssim de destacar qualque cosa de Manacor, és la seva xarxa comercial, i quan xerram de comerç també xerram d’espai públic, de consumidors i de gent que es passeja”, i afirmà que “quan des del departament es fa una proposta d’enfortiment comercial es fa tenint en compte l’anàlisi de la situació que ens agradaria tenir, aquest centre comercial a cel obert”. A més, afegí que “no només xerram que les tendes estiguin obertes fins a un horari determinat o de fer campanyes comercials, estam xerrant de ciència, i per això necessitam científics que ens diguin quines són les fórmules que s’han d’aplicar per tal de cercar solucions. Quan xerram de comerç, xerram d’economia, però també d’altres coses, com ara d’identitat o de cultura”. També es referí a les dinàmiques de consum de Manacor, que, malgrat ser un nucli important en població, encara manté hàbits de consum de poble basats en les relacions personals.
Oriol Casena parlà, de fet, de les dinàmiques de consum d’avui, i destacà que la percepció del consumidor ha canviat i es modifiquen els processos de compra. Destaca que “la compra de proximitat juga un paper important” i per això cal integrar cultura, educació i espai públic per tal de posar les bases d’una proposta comercial consensuada i col·laborativa, un punt clau per al desenvolupament de les àrees AMIC. En relació amb aquest punt, destacà la feina que ha fet Manacor per esdevenir el primer municipi de les Balears que treballa per a crear una AMIC.

Back To Top
Search