Skip to content

“Quan vaig arribar tot era en castellà i hem fet un gran esforç per assolir una normalització lingüística”

Antoni Sureda ha estat inspector en cap de la Policia Local de Manacor durant més de 20 anys. Aquesta setmana ha deixat el càrrec per encetar una nova etapa com a coordinador de Protecció Civil a Manacor.

Per què te’n vas i què faràs ara?
Me’n vaig perquè tenc 59 anys i fa més de 21 anys que som el cap de la Policia Local i crec que era moment de tancar una etapa i començar-ne una altra. Ara començaré com a coordinador de Protecció Civil, tasques d’assessorament a prefectura i batlia i també faré feina en els plans d’emergència de Manacor.

Prepares qualque llibre?
Sí, trauré un llibre curt amb l’Editorial Purpurina sobre els guàrdies municipals represaliats l’any 36 i sobre les llistes que es configuraren amb la gent que s’havia de matar, un dels fets més tristos de la història de Manacor.

I quan sortirà?
Segurament i si tot va bé sortirà dins del mes de desembre.

De quines de les coses que has fet estàs més orgullós, després d’aquests més de 20 anys?
Estic orgullós d’haver pogut donar un servei al poble i de tenir contacte amb la gent, perquè m’encanta la idiosincràsia manacorina. També estic orgullós d’haver pogut posar a l’abast de la gent les qüestions històriques que tract al llibre i que això pugui servir per rompre un tabú sobre el tema de la repressió franquista. Una de les pomes que vaig encetar fou la de l’ús de la nostra llengua a l’administració: quan vaig arribar tot era en castellà i hem fet un gran esforç per assolir una normalització lingüística dins de la Policia Local. Actualment tenim un 80 o 85% dels documents amb els quals treballam. A més, al llarg d’aquests 21 anys hem pogut dur endavant molts altres projectes.

Què no has pogut aconseguir?
Ventura més seguretat ciutadana… Però en general em sent molt satisfet de la feina feta al llarg d’aquests 21 anys.

Quins creus que són els reptes del pròxim inspector en cap?
La Policia Local és una organització molt viva i s’ha de saber adaptar al poble. Si la Policia perd la proximitat amb el poble, perd la seva pròpia identitat. És veritat que hem de col·laborar amb altres cossos però sense oblidar que nosaltres tenim unes funcions pròpies com trànsit, seguretat ciutadana i compliment de les ordenances i això s’ha de fer notar. La Policia Local ha de tornar a les seves arrels.

Cap on creus que es decantarà la batlessa a l’hora de designar el nou inspector en cap?
No ho sé. Ara per ara em substitueix el sotscap… Tant potser quedi ell o que es convoqui un concurs. Pensa però que aquest és un càrrec de confiança i el batle o batlessa poden triar qui vol.

Hi ha cap mal que no tengui cura dins la policia de Manacor?
Potser diria que els policies han d’estimar molt més el cos, ha de ser part de la seva vida. No ha de ser només una feina amb la qual guanyar un jornal i passar el temps, hi ha d’haver una part vocacional.

Quins creus que són els reptes circulatoris per als pròxims anys?
Manacor és una ciutat de serveis i té una circulació molt elevada. A part d’això, ha crescut i també té tants vehicles com habitants. A més, hem de sumar els vehicles de lloguer, que és un lloc de pas i que hi ha gran circulació de vehicles i de persones al llarg de tot l’any.

Apostaries per tancar més zones del centre al transit rodat?
Sí. Els veïnats han de recuperar l’espai que els vehicles han pres. Això no es pot fer de cop, s’ha de fer a poc a poc. Quan Sa Bassa es va fer per als vianants també es pensava que això mataria el poble però la gent s’hi ha acostumat i ha fet el poble més viu.

Com gestiona la policia la relació amb la població immigrant i els prejudicis que hi pugui haver dins la població?
Tenim uns fluxos immigratoris impressionants. Abans a Manacor tothom es coneixia però això ja no és així, la globalització ens ha duit a això. La Policia s’ha d’integrar dins d’aquests fluxos, integrar-los i conèixer-los. En aquest sentit s’han fet campanyes d’integració, sobretot pel que fa a l’idioma.

En matèria de violència de gènere, hi ha un protocol d’actuació?
És un tema que duu el cos nacional de policia però nosaltres actuam sempre que rebem una telefonada. És un deure que tenim.

El de policia tutor és també un programa consolidat. Es mantendrà?
És una gran aposta… Tot i que hi havia reticències al principi, crec que no només hem aconseguit consolidar la figura amb uns resultats excel·lents sinó que enguany n’hem incrementat la quantitat i estic orgullós perquè per primera vegada tendrem una dona que exercirà la figura de policia tutor. Tant de bo es pogués aconseguir més personal per aquesta figura.

Xerrant de personal… Creus que aconseguir augmentar la plantilla seria també un dels reptes de futur?
Sí, és un dels reptes que he demanat contínuament… Després de la crisi vàrem tenir una baixada de personal. Ara som 90 policies però per donar un bon servei necessitam un mínim de 125 policies.

Per què creus que hi ha qui té la sensació que no has exercit gaire d’inspector en cap a Porto Cristo?
Quan en Miquel Riera era batle em va comanar dur a terme el projecte “Policia 2000” que es basava en dos vessants: una era la de crear la policia de barri, que no s’ha arribat a fer i l’altra, la descentralització del cos, per crear una unitat a vorera de mar i una altra a Manacor. Jo solia anar un pic per setmana a despatxar però varen passar un parell de coses… I políticament, se’m va dir que no hi anés pus.

Políticament?
Sí. L’any 2004 em varen dir això i des de llavors no hi he tornat, perquè has de tenir en compte que AIPC sempre ha estat dins l’equip de govern i així ho han volgut, per un motiu o altre.

Ja que passes a Protecció Civil i tractaràs plans d’emergència, pots fer una petita valoració sobre l’actuació per la torrentada de Sant Llorenç?
Per jo la valoració va ser molt positiva. Quan passen aquest tipus de desgràcies les primeres hores d’actuació són crítiques. Nosaltres vàrem fer enviar efectius a primera línia i també vàrem actuar ràpidament a segona línia. A Manacor hi havia el punt de suport psicològic a l’Espai na Camel·la i menjar, roba i matalassos al poliesportiu Miquel Àngel Nadal. Ara políticament sembla que es discuteixen però el que han de seure i parlar-ne.

Voldries afegir qualque cosa?
Deixant de banda aquesta qüestió de Porto Cristo, en general m’enduc una sensació agradable per la feina feta i estic satisfet.

Back To Top
Search