skip to Main Content

Què hi ha darrere la roba que duim?

La Campanya Roba Neta és una coalició internacional d’ONG, organitzacions de persones consumidores, sindicats i altres entitats que treballen per la defensa dels drets laborals al sector tèxtil mundial. Va néixer als països Baixos el 1989, està activa a deu països europeus i coopera amb grups de treballadores i treballadors del sector tèxtil organitzats arreu del món.

La tasca d’aquesta campanya se centra en vetllar pel respecte dels drets fonamentals dels treballadors i treballadores del sector tèxtil, al mateix temps que s’informa la ciutadania dels països enriquits sobre les condicions en les quals es produeix la roba que vestim i sensibilitzem sobre la importància d’un consum responsable.

La campanya pretén pressionar les empreses del tèxtil amb l’objectiu que les seves pràctiques siguin més transparents i ètiques, perquè redactin i publiquin codis de conducta en contra de l’explotació laboral i perquè controlin la implantació eficaç d’aquests codis. També exigeix als governs dels països productors que facin respectar els convenis de l’Organització Internacional del Treball i a les administracions públiques dels països importadors que incloguin clàusules socials a les seves compres.

A l’Estat Espanyol, la Campanya Roba Neta està coordinada, des del 1997, per la gent de l’entitat Servei al Tercer Món (SETEM), dos membres de la qual, Laura Muixí i Xènia Domínguez, responsables de la campanya en l’àmbit de l’Estat espanyol, ens donaran a conèixer a Manacor les injustícies que es troben darrere la indústria tèxtil globalitzada.

La deslocalització, la subcontractació i la pressió per a aconseguir preus més baixos i terminis de lliurament més curts es troben a la base de l’explotació que pateixen milions de dones als països productors de roba.

L’acte està organitzat per la Federació S’Altra Senalla, i compta amb la col·laboració del SETEM, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Espai Na Camel·la. La presentació també es farà dijous a les 19 h al Caixa Forum de Palma.

Back To Top
Search