skip to Main Content

Rafel, com son pare

A la Mallorca tradicionalista i patriarcal d’un temps s’usava que el primer infant que naixia en una família tengués el nom del padrí patern si era un nin i el de la padrina paterna si era una nina. Ha sorprès que en una família tan tradicional no hagin optat pel nom del padrí vidrier i, en canvi, hagin triat el del tennista per anomenar l’hereu de la nissaga. Rafel, li diran. Hi ha hagut mitjans que s’han arribat a embullar i han escrit que a l’infantó li posaven el mateix nom de son pare i dels dos padrins. Valenta informació, si tenim present que cap dels dos padrins ho és, Rafel. Qui sí que nomia Rafel era l’enyorat padrí Guixó del tennista… En qualsevol cas, l’enhorabona més sentida a la família, en un moment de tanta de felicitat!

Back To Top
Search