skip to Main Content

Reforma circulatòria

És sabut el gust per les reformes circulatòries de la nostra policia local. Ara, al passeig del Ferrocarril, en la intersecció amb el carrer de la Verònica, s’hi han posat unes tanques que recorden les rotondes provisionals i experimentals de davant la residència o de l’avinguda del Torrent. El cas és que s’havia detectat que en aquest punt molts de cotxes optaven per obrar un canvi de sentit que no estava permès i això generava, tot coincidint a més amb la sortida d’escola del Molí d’en Xema, embossos importants a determiades hores. Si l’experiment funciona, tot fa pensar que ben aviat aquestes tanques esdevindran pilons definitius i els qui vulguin canviar de sentit hauran d’arribar fins a la pròxima rotonda….

Back To Top
Search