skip to Main Content

Responsables dels centres valoren el primer trimestre

Com han anat aquests primers mesos als centres escolars? Com ha respost la comunitat educativa al repte plantejat per la Covid-19 i com s’ha adaptat a les circumstàncies? En parlam amb quatre directors i directores de centres educatius del municipi de Manacor.

“No es pot substituir la presencialitat” 

Segons explica la directora de l’IES Porto Cristo, Francisca Bonet, la comunitat educativa s’està adaptant a la nova realitat escolar, però, com sol passar, s’han de tenir en compte alguns matisos. En el cas dels centres d’estudis secundaris, “la semipresencialitat no acaba de funcionar”, diu Bonet. Encara que la Conselleria d’Educació hagi facilitat alguns recursos, siguin ordinadors o targetes de dades, els alumnes manco autònoms en surten perjudicats. Més encara si la seva situació familiar no pot ajudar a mantenir un horari d’estudi adient. Alguns alumnes “no acaben d’agafar el ritme”, diu Bonet mentre adverteix que tot i els recursos disponibles “no es pot substituir la presencialitat”. Els que sí que pareix han pogut arribar a certa normalitat han estat els alumnes de batxillerat que “són més autònoms i són capaços d’autoregular-se millor” segons explica Bonet. Per altra banda, l’equilibri entre la presencialitat i la modalitat en línia suposa una gran càrrega de feina per al professorat, que, com els alumnes, s’ha hagut d’adaptar a les noves eines, flexibilitzar el seu horari i, a més, aprendre nous mètodes d’ensenyament a través de vídeos i fer arribar a l’alumnat els continguts de cada curs. Amb tot, això suposa “la càrrega de feina que ha augmentat en tots els sentits i no es veu”, afirma la directora. A més, la manca de socialització afecta en l’entorn escolar, una realitat més del panorama de la Covid-19, però que no implica que sigui un any perdut, la directora recalca que és també temps de molt aprenentatge.

“Pel que fa als espais, anam saturadíssims” 

Per altra banda, la directora del CEIPIEEM Simó Ballester, Margalida Obrador afirma que encara que les rutines i hàbits hagin canviat, el centre ha pogut mantenir “l’essència del projecte del centre, som un centre integrat en ensenyaments musicals i el nostre projecte és el més important per a nosaltres”. Com explica, per una banda s’ha disposat de reforç de mestres, però, també apunta que “els recursos no són suficients per cobrir amb total normalitat l’atenció”, de fet, s’ha hagut de prioritzar l’atenció col·lectiva cap a grups estables que a la individual i això no és suficient per a l’alumnat, sobretot considerant aquells alumnes amb necessitats especials. A més, hi ha certes limitacions amb les famílies que no estan avesades al món digital i els professors han hagut de flexibilitzar molt l’horari per tal d’avançar les tasques i atendre als alumnes de forma telemà- tica. Els professors fan moltes hores extres perquè l’escola camini. Obrador lamenta que “pel que fa als espais anam saturadíssims”, sobretot considerant que l’escola està a l’espera de poder usar l’edifici dels Sementals. Per aquest motiu, algunes activitats complementàries han hagut d’aturar, espais com el menjador o l’aula de psicologia s’han hagut de transformar en aules tot i que sí que s’ha mantingut l’escola matinera. Ara mateix, el centre està fent feina per tal de recuperar el menjador, habilitant un espai alternatiu que s’ubicaria al pati. ”Queda feina per fer”, adverteix Obrador, recordant que la comunitat educativa resol dia rere dia el repte de la Covid-19. 

“És el quart any que usam eines Google i ja tenim certa experiència” 

El director de l’IES Mossèn Alcover, Antoni Gaià, valora positivament aquest primer trimestre, tenint en compte les circumstàncies que hi ha actualment. La reorganització de l’escenari B acordat per Conselleria va complicar les coses a principi de curs, però, amb tot, “alumnes i professors han reaccionat molt bé”. De fet, Gaià afirma que “esperava més problemes” i la resposta dels alumnes ha estat semblant a la que hi hauria hagut fora la semipresencialitat, els absentistes són sempre els mateixos. Així i tot, queda palesa la dificultat dels alumnes de 2n ESO per adaptar-se a la semipresencialitat “molts d’ells encara no han assolit l’autonomia”, recalca. El que sí que ha permès una major adaptabilitat ha estat la seva experiència prèvia en l’ús d’eines digitals. Com diu Gaià, “és el quart any que usam eines Google i ja tenim certa experiència. Totes les matèries tenen un classroom i tots els alumnes tenen un correu corporatiu”. Això ha “salvat” el curs segons el director. Per altra banda, el professorat ha hagut de fer un gran esforç per assimilar la càrrega de feina i aprendre nous mètodes d’ensenyament i Gaià agraeix l’esforç col·lectiu que s’ha fet en aquest sentit. Lamenta, a part, la dificultat d’obtenir un feedback adient amb l’alumnat, amb la distància i les mascares és difícil connectar amb els alumnes i això pot afectar el procés educatiu. Sigui com sigui, el director afirma que s’han avançat millores en el sector educatiu, pareix que les crisis poden ser també oportunitats. 

“La normativa Covid ens està limitant i fa que hi hagi un acompanyament emocional que ja no vivíem” 

Hem volgut també conèixer la situació d’aquells centres que duen a terme pedagogies alternatives. La directora del CEIP Talaiot, Maria Bel del Toro, assegura que han hagut de reorganitzar l’estructura del centre, però “hem fet i feim el possible per mantenir al màxim el nostre model pedagògic”. Segons explica, “l’inici de curs va ser dur perquè havia d’incorporar una organització que era incoherent amb la part pedagògica’. Un dels punts essencials d’aquesta és l’aprenentatge autodidàctic, una part que ha quedat limitada davant el compliment de mesures dins l’àmbit educatiu. Segons explica Del Toro, “la normativa covid ens està limitant i fa que hi hagi acompanyament emocional que ja no vivíem”, això s’explica en part perquè les mesures preses des de Conselleria no tenen en compte les particularitats d’aquests centres, trencant les dinàmiques fetes els darrers anys pels nins i les nines de Talaiot. Pel que fa a recursos d’espai i humans, el seu centre disposava de lloc suficient per a cada grup estable, només s’ha hagut d’ampliar un dels espais exteriors cap al parc vora l’escola. El que si han notat és que sobren mestres per a cada grup, mentre podrien estar fent altres feines. Així i tot, Del Toro afirma que “s’ha cercat que els nins visquin el mínim de canvi. En aquest sentit s’han “clonat” els grups estables, s’ha limitat la lliure circulació i respectat al màxim les rutines de l’alumnat. 

Back To Top
Search