Skip to content

Romanico o Ramonico?

Les presses no són bones amigues de la memòria. Quan es tracta de recordar i homenatjar cal sempre fer-ho seguint protocols, consells i ritmes necessaris perquè les coses surtin bé. El Consell de Mallorca ha volgut instal·lar aquesta setmana les pedres del projecte Stolpsteiner, en memòria dels represaliats pel feixisme a Europa, per recordar les figures dels 19 batles assassinats a Mallorca durant la guerra civil. Joan Parera, Ramonico, va ser delegat de Porto Cristo en temps del batle Garanya, i fou assassinat el 7 de setembre de 1936. La pedra que en honor seu s’havia de col·locar haurà d’esperar, atès que en comptes de “Ramonico”, que era el seu malnom, s’ha gravat a la pedra “Romanico”. Amb bon criteri, sembla que la instal·lació de la pedra portenya esperarà que l’error hagi estat corregit.

Back To Top
Search