Skip to content

La SAM dona explicacions sobre les avaries en la xarxa de distribució d’aigua

Durant els darrers dies la xarxa de subministrament d’aigua de Manacor ha patit diverses avaries que han causat notables molèsties a la població. A més de demanar disculpes, des de la SAM es vol donar explicacions del que ha succeït. “Tot i que ara la pràctica habitual de la SAM és avisar abans dels talls de servei que es fan per fer millores a la xarxa, no hem pogut avisar de les darreres baixades de pressió perquè s’han produït a causa d’avaries imprevistes i fortuïtes”, explica el gerent de la SAM, Francesc Grimalt. “A partir d’ara en els casos d’avaries la SAM n’informarà el més aviat possible mitjançant les xarxes socials”, afegeix la presidenta de l’empresa municipal, Maria Antònia Sansó.

Les primeres avaries d’aquestes festes de Pasqua “s’han produït a les bombes elevadores dels depòsits del Serralt, que estan pendents de millorar amb la remodelació integral de tot el recinte dels depòsits que tenim previst executar durant l’estiu i que compta amb un pressupost d’uns 400.000 euros”, expliquen els tècnics de la SAM. “També hi ha hagut problemes als pous de subministrament, per fallades de bombes i trencaments de canonades. Dins el 2017 està previst substituir les bombes i fer obres de remodelació dels recintes dels pous i les canonades d’impulsió”, afegeixen. Aquests treballs tenen un pressupost estimat de 100.000 euros.

Aquest conjunt d’avaries han causat moltes fallades de pressió que al seu torn han provocat avaries a la xarxa de distribució. “Les canonades es malmeten a causa de la repetició de cicles de pressió de càrrega i descàrrega, aquestes avaries són inevitables i imprevisibles a causa de l’estat de la xarxa”, aclareix el gerent de la SAM. Per això durant enguany i l’any vinent se sectoritzarà la xarxa per fer possible de localitzar i aïllar de forma ràpida les avaries. Aquests treballs tenen un pressupost estimat de 250.000 euros.

Nou depòsit
Arrel de tots aquests incidents es fa molt evident la necessitat de disposar d’un nou depòsit de regulació per a la ciutat de Manacor. Els actuals depòsits del Serralt només poden acumular aigua per quatre hores de servei, una xifra insuficient si tenim en compte que els estàndards actuals indiquen que s’haurien de poder garantir 24 h de servei a la població. En aquest sentit “en coordinació amb la delegació d’Urbanisme ja hem començat a cercar un terreny alt, sobre la cota de 120 m, als voltants de Manacor per poder ubicar el nou depòsit”, explica Maria Antònia Sansó, la regidora presidenta de la SAM.

Publicitat

Per acabar, cal assenyalar que tots aquests treballs de millora els farà la SAM amb els seus fons propis, a partir de tot el que s’ha recaptat amb la tarifa de l’aigua actualment vigent. “Això és possible gràcies a la millora en el funcionament de la SAM, d’una banda reduint els costos interns i de l’altra cobrant tota l’aigua que se subministra”, conclou el gerent.

Back To Top
Search