Skip to content

Sant Llorenç aprova la suspensió cautelar de llicències urbanístiques a les zones afectades per la torrentada

Es va aprovar aquesta passada setmana per unanimitat del Ple llorencí a l’espera d’una modificació de les Normes Subsidiàries

A l’espera d’una modificació de les Normes Subsidiàries del municipi per garantir la seguretat de les persones i els bens i com a conseqüència de la torrentada, l’Ajuntament de Sant Llorenç ha aprovat la suspensió cautelar de llicències urbanístiques a les zones afectades per la torrentada.
Aquesta suspensió cautelar delimita dues zones en els diferents nuclis del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.
Dins la zona A (de color vermell al mapa) no s’autoritzarà cap tipus d’actuació de restitució o de nous tancaments de parcel·la opacs. Només seran autoritzables, sempre que el tancament compleixi les distàncies de protecció de la normativa hidràulica, obres de consolidació o nous tancaments permeables tipus reixeta metàl·lica o bé que quedi acreditat tècnicament que no suposarà impediment per la lliure discórrer de les aigües d’escorrentia.
Dins la zona B (de groc al mapa) no s’autoritzarà (igual que a la zona A) cap tipus d’intervenció que modifiqui els usos i aprofitaments autoritzats i consolidats a les edificacions preexistents…

Back To Top
Search